Σε εξέλιξη η αποεπένδυση του ΟΤΕ από τη Ρουμανία - Στα 726 εκατ. οι προβλέψεις

Σε εξέλιξη η αποεπένδυση του ΟΤΕ από τη Ρουμανία - Στα 726 εκατ. οι προβλέψεις
Πήρε ζημιά απομείωσης 726 εκατ. ευρώ για Telekom Romania και Telekom Romania Mobile. Θέτει τις βάσεις για πώληση της δραστηριότητας χωρίς κεφαλαιακή ζημιά. Που αποτιμά, πλέον, τις δύο συμμετοχές.
Προβλέψεις μαμούθ ύψους 726 εκατ. ευρώ πήρε, σε επίπεδο μητρικής, ο ΟΤΕ κατά το τέταρτο τρίμηνο της χρήσης 2019 για τις συμμετοχές του σε Telekom Romania και Telekom Romania Mobile, θέτοντας τις βάσεις ευχερούς αποεπένδυσής του.
Στις 31 Δεκεμβρίου 2019 διενεργήθηκε έλεγχος απομείωσης για τις Telekom Romania και Telekom Romania Mobile (MRB) όσον αφορά στη λογιστική τους αξία.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου αναγνωρίστηκαν ως ζημιά απομείωσης και ήταν εντυπωσιακά.
Για την Telekom Romania Mobile, της οποίας ο ΟΤΕ ελέγχει απευθείας το 70% του μετοχικού κεφαλαίου και συνολικά το 86,2%, η ζημιά απομείωσης, σε εταιρικό επίπεδο, ανήλθε στα 590 εκατ. ευρώ.
Για το 54% της Telekom Romania, που ελέγχεται από τον ΟΤΕ, μέσω της OTE International Invest, αναγνωρίστηκε ζημιά απομείωσης 135,9 εκατ. ευρώ.  
Μετά τις παραπάνω ζημιές απομείωσης η Telekom Romania Mobile αποτιμάται στα βιβλία του OTE 210 εκατ. ευρώ, ενώ ο Οργανισμός πήρε και πρόσθετη ζημιά απομείωσης 69,4 εκατ. ευρώ για την υπεραξία της ( goodwill), η οποία πλέον μηδενίστηκε.
Η ΟΤΕ International Investments, που κατέχει το 54% της Telekom Romani αποτιμάται στα βιβλία του Οργανισμού 149,1 εκατ. ευρώ.  
Συνολικά, δηλαδή, η δραστηριότητα στην Ρουμανία αποτιμάται στα βιβλία της μητρικής του ομίλου ΟΤΕ στα 360 εκατ. ευρώ.
Έτσι τίθενται οι βάσεις ο ΟΤΕ να αποεπενδυθεί από τις δύο συμμετοχές, εφόσον το πολιτικό σκηνικό στη Ρουμανία επιτρέψει την ολοκλήρωση του εν εξελίξει διαγωνισμού πώλησης.
Σε επίπεδο ομίλου οι ζημιές απομείωσης  για την Telekom Romania και την Telekom Romania Mobile (TRM) ανήλθαν σε 287 και 103 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.
Πλέον, το ανακτήσιμο ποσό για την Telekom Romania ανέρχεται σε 184,3 εκατ. ευρώ  και για την TRM σε 326,7 εκατ. ευρώ.
Αυτό που μετράει, βέβαια, είναι που αποτιμώνται σε επίπεδο μητρικής.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS