Μια ματιά στα αποτελέσματα του ΟΛΠ – Βελτίωση σε όλες τις γραμμές

Μια ματιά στα αποτελέσματα του ΟΛΠ – Βελτίωση σε όλες τις γραμμές
Αρνητικός είναι ο καθαρός δανεισμός του ΟΛΠ – Καλή η πορεία των ταμειακών ροών 
Ισχυρά αποτελέσματα εμφάνισε ο ΟΛΠ για το 2019 βελτιώνοντας όλες τις γραμμές.
Οι πωλήσεις αυξήθηκαν σημαντικά το 2019 ανερχόμενες στα 149,2 εκατ. ευρώ από 132,9 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 35,4 εκατ. ευρώ από 27,8 εκατ. ευρώ.
Στην αποτίμηση των 537,5 εκατ. ευρώ η μετοχή διαπραγματεύεται στα κέρδη του 2019 15,2 φορές. Το p/e επομένως είναι χαμηλό.
Η καθαρή θέση είναι στα 233,4 εκατ. ευρώ (p/bv 2,3x).
Στον ισολογισμό αναφέρεται πως ο "καθαρός δανεισμός" προς τα EBITDA είναι στο 0,8 από 1,1. Ωστόσο, εμείς βλέπουμε πως ο καθαρός δανεισμός είναι αρνητικός, αφού τα ταμειακά διαθέσιμα ανέρχονται στα 107 εκατ. ευρώ και τα δάνεια χωρίς τις μισθώσεις είναι στα 56,5 εκατ. ευρώ, άρα ο καθαρός δανεισμός είναι αρνητικός κατά 50,5 εκατ. ευρώ.
Αν προσθέσουμε και τις μισθώσεις τότε ο καθαρός δανεισμός είναι στα 16,8 εκατ. ευρώ.
Με EBITDA 67,4 εκατ. ευρώ ο καθαρός δανεισμός μαζί με μισθώσεις προς τα EBITDA είναι στις 0,25 φορές, άρα εξαιρετικά χαμηλός.
Προφανώς η εταιρεία αναφέρεται στον δανεισμό προς EBITDA χωρίς να μετράει τα ταμειακά διαθέσιμα που δίνουν τον καθαρό δανεισμό. 
Οι λειτουργικές ταμειακές ροές διαμορφώθηκαν στα 51,3 εκατ. ευρώ από 55,4 εκατ. ευρώ.
Οι προβλέψεις για δικαστικές υποθέσεις αυξήθηκαν στα 18,4 εκατ. ευρώ από 14,8 εκατ. ευρώ.
Το λιμάνι έχει εξαιρετικές προοπτικές, οι μεγάλες επενδύσεις που θα γίνουν θα βελτιώσουν την εικόνα του αλλά θα συμβάλουν στο να βελτιωθεί και η εικόνα της χώρας και ως τουριστικός προορισμός και ως κόμβος μεταφορών.
Περαιτέρω αδυναμία της μετοχής θα μπορούσε να αποτελέσει επενδυτική ευκαιρία για τους μακροπρόθεσμους.

Γ.Κ.
www.bankingnews.gr

BREAKING NEWS