Πρόεδρος της Επιτροπής Επιθεώρησης της ΕΚΤ, ο Γ. Στουρνάρας - Μια κίνηση με νόημα ανανέωσης

Πρόεδρος της Επιτροπής Επιθεώρησης της ΕΚΤ, ο Γ. Στουρνάρας - Μια κίνηση με νόημα ανανέωσης
Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας πρόεδρος της Επιτροπής Επιθεώρησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας ανέλαβε τα καθήκοντα Προέδρου της Επιτροπής Επιθεώρησης (Audit Committee) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, διαδεχόμενος στη θέση αυτή τον Ewald Nowotny, πρώην Διοικητή της Oesterreichische Nationalbank.
Υπενθυμίζεται ότι ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος είχε εκλεγεί μέλος της Επιτροπής Επιθεώρησης τον Σεπτέμβριο του 2018.
Στις αρμοδιότητες της Επιτροπής Επιθεώρησης περιλαμβάνεται η ακεραιότητα των χρηματοοικονομικών στοιχείων, η συμμόρφωση με τους εφαρμοστέους νόμους, κανονισμούς και κώδικες συμπεριφοράς του Ευρωσυστήματος, η επίβλεψη των εσωτερικών ελέγχων και η άσκηση των λειτουργιών επιθεώρησης.
Η κίνηση αυτή μεταφράζεται από πολλούς ως ένδειξη στήριξης της ΕΚΤ στον Στουρνάρα και ταυτόχρονα προπομπό ανανέωσης της θητείας του που λήγει Μάιο 2020.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS