ΟΛΘ: Επτά σχήματα στο διαγωνισμό για την επέκταση του 6ου προβλήτα, ύψους 130 εκατ

ΟΛΘ: Επτά σχήματα στο διαγωνισμό για την επέκταση του 6ου προβλήτα, ύψους 130 εκατ
Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης του 1ου Σταδίου που θα πραγματοποιηθεί εντός του 1ου τριμήνου του 2020, οι προεπιλεγέντες θα κληθούν από την ΟΛΘ να υποβάλλουν δεσμευτικές προσφορές
Επτά σχήματα εκδήλωσαν ενδιαφέρον στο διαγωνισμό του ΟΛΘ για το έργο «6ος Προβλήτας, Επέκταση Λιμενικής Υποδομής», το οποίο αποτελεί το σημαντικότερο μέρος των Υποχρεωτικών Επενδύσεων που έχει αναλάβει ο Οργανισμός με βάση τη Σύμβαση Παραχώρησης με το Ελληνικό Δημόσιο.
Τα σχήματα που εκδήλωσαν ενδιαφέρον είναι:
EIFAGGE TERNA
ARCHIRODON
ΕΝΩΣΗ INTRAKAT – VITTADELLO – SALES
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ROVER MARITIME S.L. – ΧΔΚ Α.Ε.»
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ «ΑΒΑΞ Α.Ε. – ETERMAR S.A. – NV BESIX SA»
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. – ΤΕΚΑΛ Α.Ε.
ACCIONA CONSTRUCCION
Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης του 1ου Σταδίου που θα πραγματοποιηθεί εντός του 1ου τριμήνου του 2020, οι προεπιλεγέντες θα κληθούν από την ΟΛΘ να υποβάλλουν δεσμευτικές προσφορές για τη συμμετοχή τους στο 2ο στάδιο του διαγωνισμού που αφορά στην εκτέλεση του υπόψη Έργου.
Το έργο περιλαµβάνει την κατασκευή νέου πρόσθετου κρηπιδώµατος µήκους 460 µέτρων µε ωφέλιµο βάθος 17,6 µ. τουλάχιστον.
Πρόσθετης χερσαίας ζώνης, πλάτους τουλάχιστον 300 µέτρων, κατά µήκος του παραπάνω νέου κρηπιδώµατος.
Ολων των συµπληρωµατικών έργων υποδοµής που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της πλήρους λειτουργικότητας του νέου κρηπιδώµατος και της αντίστοιχης χερσαίας ζώνης.
Με την ολοκλήρωσή του ο 6ος προβλήτας θα υπερδιπλασιάσει τις δυνατότητες αποθήκευσης κοντέινερ, και συγκεκριµένα από 500.000 TEU θα φτάσει τα 1,2 εκατ. TEU. Παράλληλα, αυτό θα επιτρέψει στο να προσεγγίζουν το λιµάνι µεγαλύτερα πλοία µεταφοράς κοντέινερ τύπου New Panamax µε δυνατότητα 14.000 TEU και κύριες γραµµές (mainliners), πράγµα που θα οδηγήσει σε κατακόρυφη αύξηση την κίνηση εµπορευµατοκιβωτίων από το λιµάνι της Θεσσαλονίκης προς την υπόλοιπη χώρα αλλά και προς τα Βαλκάνια.

bankingnews.gr

BREAKING NEWS