Περίπου 600.000 νέοι οφειλέτες και «τρύπα» 532 εκατ. στα Ασφαλιστικά Ταμεία το 2019

Περίπου 600.000 νέοι οφειλέτες και «τρύπα» 532 εκατ. στα Ασφαλιστικά Ταμεία το 2019
Το σύνολο των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών στο τέλος του έτους διαμορφώθηκε στα 35.3 δις ευρώ
Με «τρύπα» στα έσοδα ύψους 532 εκατ ευρώ έκλεισε ο προϋπολογισμός των ασφαλιστικών ταμείων για το 2019, με τον προϋπολογισμό να «σώζει» την τιμή των εισροών στα ταμεία, αφού αιμοδοτήθηκε με 736 εκατ. ευρώ.
Το σύνολο των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών στο τέλος του έτους διαμορφώθηκε στα 35.3 δις ευρώ σύμφωνα με την τελευταία τριμηνιαία έκθεση του ΚΕΑΟ, παρουσιάζοντας  μείωση κατά 159,3 εκατ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ οι κύριες οφειλές μειώθηκαν κατά 197,2 εκατ. ευρώ.
Η ανωτέρω μείωση οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις διαγραφές οφειλών μη μισθωτών βάσει του επανυπολογισμού που προβλέπει ο ν.4611/2019. Στη μείωση συνέβαλαν επίσης οι μειώσεις και οι συμψηφισμοί οφειλών καθώς και οι εκπτώσεις προσαυξήσεων λόγω ένταξης των οφειλετών στις 120 δόσεις.
Οι συνολικές οφειλές περιλαμβάνουν τις κύριες οφειλές ύψους 24.3 δις  ευρώ και τα πρόσθετα τέλη ύψους 11,04 δισ. ευρώ.
Σύμφωνα με την Έκθεση τριμήνου του Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή στο τέλος του 2019 οι ρυθμισμένες οφειλές προς το ΚΕΑΟ άγγιξαν συνολικά τα 5,3 δις ευρώ (εκ των οποίων 3,8 δις ευρώ αφορούν σε οφειλές που εντάχθηκαν στην διαδικασία ρύθμισης που ορίζει ο ν.4611/2019) σημειώνοντας σημαντική αύξηση, καθώς στο τέλος του Ιουνίου του 2019 βρισκόταν σε ρύθμιση το ποσό των 2,6 δις ευρώ. Παράλληλα συνεχίστηκε και στο τέταρτο τρίμηνο του 2019 η ένταξη νέων οφειλετών, η εισαγωγή νέων οφειλών και η αύξηση των πρόσθετων τελών για τους οφειλέτες που είναι ήδη ενταγμένοι στο ΚΕΑΟ.
Αύξηση παρουσίασε ωστόσο ο αριθμός των μητρώων των οφειλετών κατά 108.471 σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός των μητρώων με οφειλές σε ασφαλιστικά ταμεία να διαμορφώνεται στο τέλος του 2019 σε 2.007.307 μητρώα.
Σημειώνεται ότι η αύξηση στον αριθμό των μητρώων δεν αφορά κατά το μεγαλύτερο μέρος σε καινούργιους οφειλέτες αλλά σε υπάρχοντες οφειλέτες των τέως Ταμείων (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ κλπ.) οι οποίοι δημιούργησαν νέες οφειλές μετά τη δημιουργία του ΕΦΚΑ το 2017 που καταχωρούνται σε νέα μητρώα.
Σε ετήσια βάση (σε σχέση με το τέλος του 2018) διαπιστώνεται αύξηση του αριθμού των μητρώων των οφειλετών κατά 600.246, η οποία συνοδεύεται από αύξηση στις συνολικές οφειλές κατά περίπου 596 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, η εν λόγω μεταβολή οφείλεται στην αύξηση των πρόσθετων τελών (κατά 781,5 εκατ. ευρώ) και όχι στις κύριες οφειλές, οι οποίες μειώθηκαν κατά 185,2 εκατ. ευρώ. Αναλυτικότερα, στην κατηγορία οφειλής μεταξύ 500 και 10.000 ευρώ, στην οποία καταγράφεται το μεγαλύτερο μέρος (58,9%) των μητρώων, παρατηρείται η μεγαλύτερη αύξηση τόσο αναφορικά με τον αριθμό των μητρώων των οφειλετών (κατά 491.509 μητρώα), όσο και σε σχέση με την κύρια οφειλή προς τα ασφαλιστικά ταμεία (κατά 1.343,8 εκατ. ευρώ).
Αντίθετα, στην κατηγορία οφειλής μεταξύ 10.000 και 100.000 ευρώ, στην οποία συγκεντρώνεται περίπου το μισό από το σύνολο των κύριων οφειλών (45%), διαπιστώνεται μείωση τόσο ως προς το πλήθος των μητρώων των οφειλετών (κατά 15.586 μητρώα), όσο και ως προς το ύψος των κύριων οφειλών (κατά 1.842,2 εκατ. ευρώ).
Η  εκτέλεση του προϋπολογισμού των ασφαλιστικών ταμείων για το 2019 εμφανίζει μειωμένο πλεόνασμα κατά 700 εκατ. ευρώ σε σχέση με το έτος 2018, καθώς τα έσοδα είναι μειωμένα κατά 412 εκατ. ευρώ και οι δαπάνες αυξημένες κατά 288 εκατ. ευρώ.  
Οι δαπάνες για την καταβολή συντάξεων (κύριων και επικουρικών) είναι μειωμένες κατά 415 εκατ. ευρώ, οι άλλες παροχές και εφάπαξ (στις οποίες περιλαμβάνεται και η δαπάνη καταβολής της 13ης σύνταξης τον Μάιο 2019, ύψους 982 εκατ. ευρώ) αυξημένες κατά 673 εκατ. ευρώ, οι αποδόσεις προς τρίτους είναι μειωμένες κατά 133 εκατ. ευρώ και οι άλλες δαπάνες αυξημένες κατά 163 εκατ. ευρώ (αύξηση που οφείλεται στη μεταβίβαση, εντός του 2019, περίπου 563,3 εκατ. ευρώ προς τον ΑΚΑΓΕ και τον ΕΟΠΥΥ).
Στο τέλος Δεκεμβρίου 2019 ο ΕΦΚΑ κατέβαλλε 2.722.617 συντάξεις (που αντιστοιχούν σε 2.493.079 συνταξιούχους), αριθμός μειωμένος σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2018.  Ο συνολικός αριθμός των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης (στις οποίες συμπεριλαμβάνονται από τον Ιούνιο 2019 και οι εκκρεμείς συντάξεις του πρώην Δημοσίου για τις οποίες δεν υπήρχε σαφής πληροφόρηση πριν από τον Ιούνιο 2019) αυξήθηκε στο τέλος Δεκεμβρίου 2019 σε 151.496 από 140.279 στο τέλος Σεπτεμβρίου 2019 με εκτιμώμενη δαπάνη περίπου 587 εκατ. ευρώ από 524 εκατ. ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου 2019.

Αντώνης Βασιλόπουλος
antonpaper@yahoo.com
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS