Η Βουλγαρία πιέζει την Intralot – Στο -7% η μετοχή μετά τη χθεσινή (24/2) πτώση -20%

Η Βουλγαρία πιέζει την Intralot – Στο -7% η μετοχή μετά τη χθεσινή (24/2) πτώση -20%
Η εισηγμένη σε χθεσινή ανακοίνωση σημείωνε πως η επιβολή μονοπωλίου αντίκειται στις περί μονοπωλίων διατάξεις του Συντάγματος της χώρας και πως θα προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες 
Οι ανακοινώσεις που έρχονται από τη Βουλγαρία πιέζουν ξανά τη μετοχή της Intralot με αποτέλεσμα να καταγράφει απώλειες 7%, ενώ χθες είχε υποχωρήσει 20%, μετά τη δημοσιοποίηση των εξελίξεων.
Η αποτίμηση έχει υποχωρήσει στα 36 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος ήδη έχει ξεπεράσει τα 1,2 εκατ. τεμάχια. 
Η Βουλγαρία κρατικοποίησε τα τυχερά παιχνίδια και η εισηγμένη μέσω δύο εταιρειών είχε σημαντική δραστηριότητα στη χώρα.
Η συνεισφορά της Eurofootball Ltd στον Όμιλο Intralot για το εννεάμηνο του 2019 ανήλθε σε 178,7 εκατ. ευρώ στον Κύκλο Εργασιών, σε 14,6 εκατ. στα Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), σε 7,1 εκατ. στα Κέρδη μετά από φόρους που κατανέμονται στους μετόχους της μητρικής
Εταιρίας, καθώς και σε 5,8 εκατ. ευρώ στα Καθαρά Περιουσιακά Στοιχεία.
Επιπλέον, η συνεισφορά του ομίλου Eurobet Ltd στον Όμιλο Intralot για το εννεάμηνο του 2019 ανήλθε σε 43,1 εκατ. στον Κύκλο Εργασιών, σε 4,7 εκατ. στα Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), σε 2,1 εκατ. στα Κέρδη μετά από φόρους που κατανέμονται στους μετόχους της μητρικής
Εταιρίας, καθώς και σε 20,2 εκατ. ευρώ στα Καθαρά Περιουσιακά Στοιχεία.
Η εισηγμένη σε χθεσινή ανακοίνωση σημείωνε πως η επιβολή μονοπωλίου αντίκειται στις περί μονοπωλίων διατάξεις του Συντάγματος της χώρας και πως θα προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες για δραστηριοποίηση μέσω νέων αδειών.
Επιπλέον επιβλήθηκαν αναδρομικές εισφορές παιγνίων.

www.bankingnews.gr

BREAKING NEWS