Νέα ρύθμιση για τα ληξιπρόθεσμα από 30 ευρώ τον μήνα - Ποιοί οφειλέτες θα υπαχθούν

Νέα ρύθμιση για τα ληξιπρόθεσμα από 30 ευρώ τον μήνα - Ποιοί οφειλέτες θα υπαχθούν
Νέα ρύθμιση για τα ληξιπρόθεσμα χρέη από 30 ευρώ τον μήνα


Πληρώνοντας μόλις από 30 ευρώ τον μήνα, εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενοι έχουν από σήμερα τη δυνατότητα να κλείσουν τους ανοικτούς λογαριασμούς που έχουν στην Εφορία.
Η νέα πάγια ρύθμιση ανοίγει από σήμερα τις ηλεκτρονικές πύλες, δίνοντας τη δυνατότητα στους οφειλέτες να ρυθμίσουν έως και σε 24 ή ακόμη και σε 48 μηνιαίες δόσεις, βεβαιωμένες -ληξιπρόθεσμες και μη- οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση.
«Εισιτήριο» στη νέα ρύθμιση εξασφαλίζουν όσοι φορολογούμενοι είχαν αρρύθμιστες οφειλές την 1η Νοεμβρίου 2019, αλλά και όσοι έχουν εντάξει τα χρέη τους στο προηγούμενο καθεστώς των 12-24 δόσεων μετά την 1η Νοεμβρίου του 2019.
Οι τελευταίοι υπόχρεοι έχουν το δικαίωμα να μεταπηδήσουν στη νέα πλατφόρμα. Οι φορολογούμενοι θα μπορούν να τακτοποιήσουν τακτικές οφειλές (φόρος εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ) σε έως 24 δόσεις χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.
Για τις έκτακτες οφειλές (φόρος κληρονομιάς, φόροι που προκύπτουν μετά από έλεγχο) θα υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια.
Η νέα πάγια ρύθμιση μπορεί να προβλέπει διπλάσιες μηνιαίες δόσεις σε σχέση με την προηγούμενη, πλην όμως έχει πολύ ακριβότερο επιτόκιο 6,5% και δεν ξεμπλοκάρει δεσμευμένους τραπεζικούς λογαριασμούς. Οι οφειλέτες του Δημοσίου θα εξακολουθούν, και μετά την υπαγωγή τους σε αυτή, να είναι εκτεθειμένοι σε κατασχέσεις καταθέσεων, εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων, ακόμη δε και σε δεσμεύσεις χρηματικών ποσών που προέρχονται από πωλήσεις ακινήτων τους.
Ενα ακόμη αρνητικό στοιχείο είναι ότι αυτή θα κάνει πρεμιέρα χωρίς την εφαρμογή του κλιμακωτού ακατάσχετου λογαριασμού.
Αυτά είναι τα μέχρι στιγμής δεδομένα, τα οποία όμως μπορούν να αλλάξουν στην πορεία.
Πολλά θα εξαρτηθούν από το ενδιαφέρον των οφειλετών και, φυσικά, από τις ανάγκες του προϋπολογισμού για νέα φορολογικά έσοδα. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο Ιανουάριος ξεκίνησε με μεγάλες αστοχίες στα καθαρά έσοδα.
Η υστέρηση στις εισπράξεις έφθασε τα 743 εκατ. ευρώ, εκπέμποντας το πρώτο σήμα κινδύνου.

Ειδικότερα:

1. Οι τακτικές οφειλές (ΕΝΦΙΑ - φόρος εισοδήματος) μπορούν να ρυθμιστούν έως και σε 24 δόσεις χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.
2. Οι έκτακτες οφειλές (φόρος κληρονομιάς, πρόστιμα) μπορούν να ρυθμιστούν έως και σε 48 δόσεις, ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος. Συγκεκριμένα, θα λαμβάνεται υπόψη:
- Ο μέσος όρος του συνολικού εισοδήματός τους (ατομικό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό) κατά τα τελευταία τρία φορολογικά έτη πριν από την αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση ή
- Το συνολικό εισόδημα (ατομικό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό) του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, εφόσον αυτό είναι μεγαλύτερο. Το συνολικό εισόδημα πολλαπλασιάζεται τμηματικά, με προοδευτικά κλιμακωτό συντελεστή από 4% έως 25%.
3. Η ελάχιστη μηνιαία δόση είναι 30 ευρώ.
4. Η καθυστέρηση πληρωμής μιας δόσης επιβαρύνεται με προσαύξηση 15%.
5. Για οφειλές που ρυθμίζονται σε έως και 12 δόσεις, ο τόκος θα υπολογίζεται με βάση το τελευταίο δημοσιευμένο μέσο ετήσιο επιτόκιο δανείων σε ευρώ χωρίς καθορισμένη διάρκεια αλληλόχρεων λογαριασμών που χορηγούνται από όλα τα πιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα σε μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, όπως αυτό δημοσιεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος πλέον 0,25%, ετησίως υπολογιζόμενο.
8. Για οφειλές που ρυθμίζονται σε περισσότερες από 12 μηνιαίες δόσεις, το επιτόκιο προσαυξάνεται κατά 1,5%.

Μάριος Χριστοδούλου
www.bankingnews.gr

Μάριος Χριστοδούλου

BREAKING NEWS