Πειραιώς: Ομολογίες ονομαστικήςε αξίας 100 χιλ. ευρώ αγόρασε ο CEO Χρ. Μεγάλου

Πειραιώς: Ομολογίες ονομαστικήςε αξίας 100 χιλ. ευρώ αγόρασε ο CEO Χρ. Μεγάλου
Πειραιώς: Ομολογίες ονομαστικού ποσού 100.000 ευρώ αγόρασε ο Χρ. Μεγάλου
Σε αγορά ομολoγιών Tier 2 ονομαστικού ποσού €100.000, συνολικής αξίας €92.285,25 προέβη στις 26 Φεβρουαρίου ο Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου του Ιωάννη.
Οι ομολογίες είναι από τις ομολογίες €500.000.000 Σταθερού Αναπροσαρμοζόμενου Επιτοκίου Tier 2 με λήξη την 19 Φεβρουαρίου 2030, εκδοθείσες από την Τράπεζα υπό το Πρόγραμμα Εκδόσεως Μεσοπρόθεσμων Ομολογιών συνολικού ύψους €25.000.000.000.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS