Στην Τράπεζα Πειραιώς περνάει η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης μετά από 60 χρόνια

Στην Τράπεζα Πειραιώς περνάει η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης μετά από 60 χρόνια
Οι 8 εταιρείες SPV και το κούρεμα έως 75% στις οφειλές του Δημοσίου
Με τη βούλα του πολυμελούς Πρωτοδικείου της Θεσσαλονίκης η Ελληνική Βιομηχανία  Ζάχαρης αποτελεί πλέον περιουσιακό στοιχείο της Τράπεζας Πειραιώς.
Η ΕΒΖ μετά από 60 χρόνια  έντονης παρουσίας στην εκμετάλλευση και αξιοποίηση των ζαχαρότευτλων  ολοκληρώθηκε ο κύκλος  ζωής με Δικαστική απόφαση.
Η  κατάρρευση της κρατικής βιομηχανίας προήλθε  που σε σημαντικό  οφείλεται σε  λάθος επιλογές των διοικήσεων στο παρελθόν, τα φαινόμενα της κακοδιαχείρισης και από την αλλαγή της αναδιάρθρωσης της καλλιέργειας από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τη διετία 2007/2008 και στο πλαίσιο του προγράμματος αναδιάρθρωσης, η Ελλάδα αποποιήθηκε το 50,01% της εθνικής ποσόστωσης με αποτέλεσμα η συνολική παραγωγή να μειωθεί σε 158.702 τόνους από 317.502 που ήταν αρχικά.
Οι προσπάθειες διάσωσης της εταιρείας και η αναζήτηση επενδυτή δεν καρποφόρησαν με  συνέπεια ο μεγαλύτερος πιστωτής που ήταν η Τράπεζα Πειραιώς  μετά  την απόκτηση του χαρτοφυλακίου της Αγροτικής Τράπεζας, την οδήγησαν να καταθέσει αίτηση εξυγίανσης της ΕΒΖ.
Η απόφαση του Πρωτοδικείου  Θεσσαλονίκης αναμένεται να καθαρογραφεί τις επόμενες ημέρες  για να διανεμηθεί στα ενδιαφερόμενα μέρη.  
Με βάση το αρχικό αίτημα εξυγίανσης η Τράπεζα Πειραιώς  θα προχωρήσει στη δημιουργία  εταιρείας SPV για να περιέλθουν στην κατοχή της τα λειτουργικά εργοστάσια  στο Πλατύ Ημαθίας και στη Λάρισα, αγροτεμάχιο στο Κουλούρι Λαρίσης, το ενεχυριασμένο απόθεμα στο εργοστάσιο της Ορεστιάδας και του Πλατέως.
Επιπλέον θα δημιουργούν ακόμη 7 εταιρείες SPV που θα αναλάβουν αντίστοιχα  περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας.
Πιο αναλυτικά δημιουργούνται    
SPV2: Εργοστάσιο και τον μηχανολογικό εξοπλισμό Ορεστιάδας,
SPV3: Εργοστάσιο και τον μηχανολογικό  εξοπλισμό  Σερρών
SPV 4: Εργοστάσιο και μηχανολογικό εξοπλισμό  Ξάνθης
SPV5 Γραφεία και μηχανολογικό εξοπλισμός  ΕΒΖ Μητροπόλεως
SPV6 Ακίνητο Σίνδου
SPV 7 Ακίνητο και μηχανολογικό εξοπλισμός Κολωνάκι
SPV 8 Μετοχές της ΕΒΖ στις 2 θυγατρικές στη Σερβία , το εν
εχυριασμένο μέρισμα θυγατρικών στην Σερβία.
Οι δανειακές υποχρεώσεις της ΕΒΖ προς την Τράπεζα Πειραιώς ανέρχονταν σε 179.524.491,93 ευρώ περιλαμβάνοντας και τους τόκους  από 1/1/2019.
Πάντως στο σχέδιο  εξυγίανσης προβλέπεται κούρεμα στα επίπεδα του 75%  για τις οφειλές της ΕΒΖ προς το Δημόσιο, σε  Ασφαλιστικούς  Οργανισμούς  ενώ οι υποχρεώσεις προς τους εργαζόμενους καλύπτονται σε ποσοστό 100%.
Το ποσό που θα λάβει το Δημόσιο  ανέρχεται σε 5.296.117,37 ευρώ. Ακόμη προβλέπεται το ποσό  του 1.504.317,43 ευρώ για  τους ανέγγυους πιστωτές.
Πάντως το ακριβές ποσό θα  προσδιοριστεί όταν επικυρωθεί  η συμφωνία εξυγίανσης.
Η Τράπεζα Πειραιώς ήταν ο βασικός  πιστωτής της ΕΒΖ σε ποσοστό 70,9% ενώ στο σύνολο των ενέγγυων απαιτήσεων, οι εξασφαλισμένες απαιτήσεις  της συμβαλλόμενης πιστώτριας τράπεζας ανέρχονται σε ποσοστό 99,1%.
Οι συνολικές υποχρεώσεις της ΕΒΖ έφταναν τα 245 εκατ. ευρώ.
Το ποσό των  65 εκατ.  ευρώ κατανέμεται στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα και σε πιστωτές και προμηθευτές που σύμφωνα με εκτιμήσεις αντιστοιχεί στη δεύτερη κατηγορία, αντιστοιχούν  περισσότερα  από 30 εκατ. ευρώ.
Η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων  της ΕΒΖ  προς  τις εταιρείες  SPV αναμένεται να ολοκληρωθούν σε τρία χρόνια  καθώς θα απαιτηθούν  συμβολαιογραφικές πράξεις για κάθε εταιρεία  ξεχωριστά όπως και σχέδια  των εγκαταστάσεων.
 
Νίκος Θεοδωρόπουλος
ntheo@bankingnews.gr   
www.bankingnews.gr

Νίκος Θεοδωρόπουλος

BREAKING NEWS