Το λουκέτο στη εφημερίδα ΝΕΑ ΣΕΛΙΔΑ και η ηθική των συναλλαγών με την εισηγμένη Λιβάνης

Το λουκέτο στη εφημερίδα ΝΕΑ ΣΕΛΙΔΑ και η ηθική των συναλλαγών με την εισηγμένη Λιβάνης
Το κατόρθωμα να μην υλοποιήσει η Λιβάνης μια γαλαντόμα συμφωνία εξυγίνασης και ο τραγέλαφος των ανακοινώσεων στην τελευταία Γενική Συνέλευση
Τον Απρίλιο του 2017 κι ενώ μεσουρανούσε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ η εταιρία Εκδοτικός Οίκος Αστραία Λτδ με έδρα την Κύπρο και συμφερόντων της οικογένειας Λιβάνη που είχε ιδρυθεί το Μάρτιο του 2017, ιδρύει την Εταιρεία «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΡΕΥΜΑΤΑ Α.Ε.» με αντικείμενο την έκδοση εφημερίδων.
Η εταιρία εκδίδει την εφημερίδα «ΝΕΑ ΣΕΛΙΔΑ η οποία πλέον κλείνει τον κύκλο της έχοντας δημιουργήσει υποχρεώσεις και εμφανίσει καθυστερήσεις καταβολής δεδουλευμένων αλλά και άλλων υποχρεώσεων από τα τέλη της προηγούμενης χρονιάς.
Βέβαια το να υπάρχουν δικαιολογίες όπως η πτώση της διαφήμισης με την αλλαγή κυβέρνησης μάλλον δεν έχει επαφή με την πραγματικότητα όπως προκύπτει από τα γεγονότα και την πραγματικότητα από την ημέρα που ιδρύθηκε η Εκδόσεις Ρεύματα.
Το ζήτημα που προκύπτει είναι όμως πως δεν είναι απολύτως σαφής η έκθεση της εισηγμένης Λιβάνης (οι δύο εταιρίες είναι συγγενείς λόγω κοινού μετόχου)  από τα τέλη του 2018.
Τότε οι απαιτήσεις από τις εκδόσεις ρεύματα ήταν 468 χιλιάδες ευρώ.
Στις οικονομικές καταστάσεις εξαμήνου του 2019 οι απαιτήσεις από συνδεδεμένες εταιρίες χωρίς να ξεκαθαρίζεται αν είναι από τις εκδόσεις Ρεύματα αλλά εικάζεται εκ της μη ύπαρξης άλλης συνδεδεμένης εταιρίας φτάνουν στα 767 χιλιάδες ευρώ μέγεθος ιδιαίτερα σημαντικό για τον όμιλο Λιβάνη.
Αυτό ουσιαστικά παραπέμπει σε έμμεση χρηματοδότηση μιας εταιρίας με κοινό μέτοχο υποτίθεται στη βάση των συναλλαγών με εμπορικούς όρους.
Είναι όμως προφανές ότι ένα τέτοιο άνοιγμα δεν συνηθίζεται με εμπορικούς όρους.
Ειδικά μάλιστα αν ληφθεί υπό όψιν η οικονομική κατάσταση των Εκδόσεων Ρεύματα από τα τέλη του 2018 δηλαδή 20 μήνες από τη λειτουργία της με αρχικό κεφάλαιο μόλις 60.000 ευρώ.
Με βάση τα οικονομικά στοιχεία της εταιρίας Εκδόσεις Ρεύματα χρήσης 2018 τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονταν να είναι 688 χιλιάδες.
Στην πραγματικότητα όμως ήταν αρνητικά καθώς ο ορκωτός ελεγκτής αναφέρει πως η εταιρία εμφανίζει αποθέματα αξίας 1,11 εκ ευρώ των οποίων η πραγματική αξία είναι 50 χιλιάδες!!!
Επίσης δεν έχει γίνει πρόβλεψη 86 χιλιάδων ευρώ για ανείσπρακτες απαιτήσεις και άλλες προβλέψεις με αποτέλεσμα τα πραγματικά ίδια κεφάλαια της εταιρίας να είναι αρνητικά κατά τουλάχιστον 600 χιλιάδες ευρώ.
Πέραν αυτών υπήρχαν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τα ασφαλιστικά ταμεία και το δημόσιο.
Βέβαια όλα αυτά ίσως είναι λεπτομέρειες για τη Λιβάνης η οποία έκανε το ακατόρθωτο να μην μπορεί να υλοποιήσει μια γαλαντόμα από πλευράς τραπεζών συμφωνία εξυγίνασης η οποία επικυρώθηκε από το δικαστήριο. Συγκεκριμένα στις 29/3/2018 η Εταιρεία υπέβαλλε αίτηση επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης ενώπιον του πολυμελούς πρωτοδικείου Αθηνών σε συμφωνία με τις πιστώτριες τράπεζες.
Η υπόθεση εκδικάστηκε στις 23/5/2018 και στις 30/1/2019 εξεδόθη απόφαση οπού έκανε δεκτή στο σύνολό της την αίτηση επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης.
Παρά ταύτα , η Εταιρεία όπως η ίδια ισχυρίζεται εμφάνισε αδυναμία υλοποίησης του σχεδίου εξυγίανσης, με αποτέλεσμα οι πιστώτριες τράπεζες να καταγγείλουν τη σύμβαση εξυγίανσης.
Ωστόσο όπως η ίδια η Λιβάνης αναφέρει η Εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία διαπραγματεύσεων με τις πιστώτριες τράπεζες, προκειμένου να συμφωνηθεί εκατέρωθεν ένα νέο βιώσιμο πρόγραμμα εξυγίανσης!!!
Βέβαια το ερώτημα είναι για ποια εξυγίναση μιλάμε όταν η εταιρία για την τελευταία Γενική Συνέλευση χρειάστηκε δύο ορθές επαναλήψεις αλλά αν κάποιος ανατρέξει στην πρόκληση θα διαπιστώσει ότι μάλλον έχει χαθεί ο λογαριασμός ειδικά με την Επιτροπή Ελέγχου.

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Νίκος Καρούτζος

BREAKING NEWS