Ικτίνος: Η ΓΣ αποφάσισε να θέσει σε εκκαθάριση την Ικτίνος Μάρμαρον

Ικτίνος: Η ΓΣ αποφάσισε να θέσει σε εκκαθάριση την Ικτίνος Μάρμαρον
Ικτίνος: Σε εκκαθάριση μπαίνει η Ικτίνος Μάρμαρον
Την διακοπή εργασιών της ΙκτίνοςΙΚΤΙΝ -8,85% Μάρμαρον και τη θέση αυτής σε εκκαθάρισης για λόγους οικονομίας κλίμακας και την επαναδραστηριοποίηση των πωλήσεων στην εσωτερική αγορά από τη μητρική εταιρεία, αποφάσισαν οι μέτοχοι της ΙκτίνοςΙΚΤΙΝ -8,85% στη σημερινή έκτακτη γενική συνέλευσή τους.

Επίσης, αποφάσισαν την συνέχιση της αγοράς ιδίων μετοχών της εταιρείας μέσω του Χ.Α,  με τους εξής ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις:

-Διάρκεια για την οποία χορηγείται η έγκριση : 24 μήνες
-Ανώτατο όριο τιμής μετοχής στην οποία μπορεί να γίνει η απόκτηση : € 4,00
-Κατώτατο όριο τιμής μετοχής στην οποία μπορεί να γίνει η απόκτηση : € 0,50
-Μέγιστος αριθμός μετοχών που μπορεί να αποκτηθούν: Μέχρι το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (του συνολικού αριθμού των μετοχών).

Η εταιρεία κατέχει αυτή τη στιγμή ήδη 469.916 μτχ. βάσει των προηγούμενων αποφάσεων.


www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS