Ποιοι επενδυτές έριξαν το ΧΑ – Ο ρόλος το Λονδίνου και οι πωλήσεις των τελευταίων μηνών

Ποιοι επενδυτές έριξαν το ΧΑ – Ο ρόλος το Λονδίνου και οι πωλήσεις των τελευταίων μηνών
Τι αποκαλύπτουν τα μηνιαία στοιχεία του ΧΑ για την «κινητικότητα» των επενδυτών που δραστηριοποιούνται στην αγορά
Από μαζικές πωλήσεις από επενδυτές του Ηνωμένου Βασιλείου ξεκίνησε η μεγάλη πτώση του ΧΑ κατά το Φεβρουάριο.
Όπως αποκαλύπτουν τα στοιχεία του ΧΑ για το μήνα Φεβρουάριο (Axia Numbers) επενδυτές από το city του Λονδίνου πραγματοποίησαν εκροές 65,6 εκατ. ευρώ το μήνα που πέρασε.
Επιπλέον, πωλήσεις ύψους 14 εκατ. ευρώ βγήκαν από Λιχτενστάιν και 11,6 εκατ. ευρώ από Γερμανία.
Μικρότερες ήταν οι πωλήσεις ύψους 10,8 εκατ. ευρώ από Ισπανία.
Στον αντίποδα τις μετοχές αγόραζαν και εγχώριοι επενδυτές κυρίως από την Αττική και την Κρήτη, ενώ μεταξύ των ξένων που αγόραζαν ήταν Τσέχοι και Γάλλοι, οι οποίοι προσπάθησαν να βάλουν πλάτη στην πίεση που ασκήθηκε.
Ένα ακόμα στοιχείο που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι πως οι επενδυτές από το Λονδίνο δεν ξεκίνησαν τις εκροές το Φεβρουάριο.
Σημαντικές εκροές καταγράφονται και τους προηγούμενους μήνες.
Τον Ιανουάριο με την αγορά ουσιαστικά να είναι σταθεροποιητική, από Ηνωμένο Βασίλειο υπήρχαν εκροές 51 εκατ. ευρώ και από Γερμανία 34,5 εκατ. ευρώ.  
Το Δεκέμβριο του 2019 οι εκροές από το Λονδίνο ήταν ύψους 72,3 εκατ. ευρώ και το Νοέμβριο 24,3 εκατ. ευρώ.
Τελευταία φορά που το ΧΑ είχε εισροές από το Λονδίνο ήταν το Οκτώβριο με 30 εκατ. ευρώ.  
Υπενθυμίζεται πως τέλος Οκτωβρίου το ΧΑ ήταν στις 880 μονάδες και «κορύφωσε» στις 24 Ιανουαρίου στις 950 μονάδες.
Στελέχη της αγοράς σημειώνουν πως και στο παρελθόν οι επενδυτές από το Λονδίνο έχουν δείξει πως διαθέτουν καλά αντανακλαστικά και κυρίως καλή πληροφόρηση για τις παγκόσμιες εξελίξεις και φυσικά για το ελληνικό χρηματιστήριο.
Άλλωστε είναι αυτοί που έχουν καλύψει μεγάλες εκδόσεις εταιρικών ομολόγων ελληνικών εταιρειών στο πρόσφατο παρελθόν.
Επομένως δεν πρέπει να θεωρείται τυχαία η κίνηση των τελευταίων μηνών.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του χρηματιστήριου οι επενδυτές εξακολουθούν κατά ποσοστό 52,4% να έχουν μονόχαρτο χαρτοφυλάκιο, το 38,3% έχει μεταξύ 2 και 5 μετοχών, το 6,63% από 6 έως 10 μετοχές και μόλις το 2,58% έχει σημαντική διασπορά με περισσότερες από 10 μετοχές στο χαρτοφυλάκιό τους.  

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com
www.bankingnews.gr

Γιώργος Κατικάς

BREAKING NEWS