Μια ματιά στα αποτελέσματα χρήσης 2019 της Μυτιληναίος – Ελκυστικοί οι δείκτες της μετοχής

Μια ματιά στα αποτελέσματα χρήσης 2019 της Μυτιληναίος – Ελκυστικοί οι δείκτες της μετοχής
Χαμηλό p/e, χαμηλό p/bv, υψηλή μερισματική απόδοση και καλή ρευστότητα διαθέτει η εισηγμένη – Τι αναφέρει για το 2020
Ανάλογα ή και καλύτερα των εκτιμήσεων σε επίπεδο τζίρου και καθαρών κερδών ήταν τα αποτελέσματα της Μυτιληναίος για τη χρήση 2019 σύμφωνα με τους αναλυτές.
Η Optima Bank σημειώνει τις ισχυρές ελεύθερες ταμειακές ροές (133 εκατ. ευρώ), οι οποίες παρά τις επενδύσεις 127 εκατ. ευρώ και εξαγορές 6 εκατ. ευρώ επιτρέπουν στην εταιρεία να διατηρήσει τον ισχυρό ισολογισμό και το μέρισμα.
Η Eurobank σημειώνει πως τα αποτελέσματα ήταν ανάλογα των εκτιμήσεων.
Η διοίκηση ανέφερε στην τηλεδιάσκεψη πως έχει δυνατή ρευστότητα, ενώ η Optima αναφέρει πως η μετοχή παραμένει μία από τις κορυφαίες επενδυτικές επιλογές και πως η τρέχουσα αποτίμηση είναι ελκυστική για τους μακροπρόθεσμους επενδυτές.
Σημειώνεται πως η εταιρεία ανακοίνωσε μέρισμα 0,36 ευρώ ανά μετοχή που αντιστοιχεί σε μερισματική απόδοση 5,7%.
Ο όμιλος εμφάνισε πωλήσεις 2,25 δισ. ευρώ από 1,52 δισ. ευρώ και καθαρά κέρδη 144,9 εκατ. ευρώ από 141,1 εκατ. ευρώ που δίνουν p/e 6,2 φορές για το 2019.
Τα EBITDA ανήλθαν στα 313,1 εκατ. ευρώ από 283,5 εκατ. ευρώ.
Η καθαρή θέση ανερχόταν στο τέλος του 2019 στα 1,58 δισ. ευρώ (p/bv 0,56x), ενώ οι συνολικές υποχρεώσεις ανέρχονταν στα 2,52 δισ. ευρώ, ενώ υπήρχαν ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 713 εκατ. ευρώ.
Η διοίκηση για τη νέα χρήση αναφέρει πως υπήρχε ένα θετικό οικονομικό περιβάλλον στις αρχές του έτους με τις εκτιμήσεις να προβλέπουν επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης κατά το 2020.
Το συγκεκριμένο περιβάλλον ανατράπηκε αίφνης με την εμφάνιση και εξάπλωση του ιού covid 19 αρχικά στην Κίνα και εν συνεχεία στην Ευρώπη. Επιπλέον, ο πόλεμος τιμών μεταξύ σημαντικών πετρελαιοπαραγωγών χωρών επιδείνωσε σημαντικά τις προοπτικές της οικονομίας επιφέροντας ένα σκηνικό μειωμένης ορατότητας.
Μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα το οικονομικό περιβάλλον έγινε ιδιαίτερα ρευστό και
οι αναπτυξιακές προοπτικές υποβαθμίστηκαν σε παγκόσμιο επίπεδο.
Για την Ελλάδα η αιφνίδια επιδείνωση του οικονομικού κλίματος θέτει σημαντικές προκλήσεις δεδομένων και των αυστηρών περιορισμών που θέτει το δημοσιονομικό πλαίσιο.
Ακριβείς εκτιμήσεις για τις συνέπειες της αποδυνάμωσης της οικονομικής δραστηριότητας από την εξάπλωση του ιού είναι δυσχερείς σε αυτή τη φάση και φυσικά θα εξαρτηθούν
από τη διάρκεια της έξαρσης του ιού που πλέον έχει χαρακτηριστεί ως πανδημία.
Παρακολουθώντας στενά τις εγχώριες και διεθνείς εξελίξεις, η MYTILINEOS μετά τη σημαντική ανάπτυξη που κατέγραψε το 2019, λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την απρόσκοπτη συνέχιση των δραστηριοτήτων της και στηριζόμενη στον ισχυρό ισολογισμό της προσαρμόζει την στρατηγική της, ώστε να ενισχύσει τη θέση της σε κάθε ένα από τους
Τομείς δραστηριότητας.
Προς αυτήν την κατεύθυνση σημειώνεται ότι η διοίκηση της Εταιρείας έχει κατορθώσει να
αντιμετωπίσει με επιτυχία σημαντικές προκλήσεις τα τελευταία έτη, ανάμεσα στις οποίες και την ελληνική κρίση που προηγήθηκε και διαθέτει τόσο την εμπειρία όσο και την ικανότητα να διαχειριστεί αποτελεσματικά όλες τις μεταβλητές που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της δρώντας σε ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο περιβάλλον.


BREAKING NEWS