Οι 8 φορές του ΔΣ της Frigoglass, τα κόστη και τα ζητήματα για Επιτροπή Ελέγχου και PwC

Οι 8 φορές του ΔΣ της Frigoglass, τα κόστη και τα ζητήματα για Επιτροπή Ελέγχου και PwC
Ο Πρώην Πρόεδρος της PwC , Πρόεδρος της Επιτροπής ελέγχου της Frigoglass που έχει ως ορκωτό την PwC- Το ερώτημα για τη θέση συμβούλου της PwC του κ. Ριρή
Οκτώ φορές όλες κι όλες συνεδρίασαν τα μέλη του ΔΣ της Frigoglass σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις της εισηγμένης.
Παρ’ όλα αυτά μόνο ως αμοιβή συμμετοχής στα ΔΣ έλαβαν το ποσό των 385.000 ευρώ δηλαδή η κάθε συνεδρίαση κόστισε σε αμοιβές (χωρίς να υπολογίζονται άλλου είδους παροχές) το ποσό των 48.125 ευρώ ενώ οι συνολικές απολαβές από μισθούς και άλλες βραχυπρόθεσμες παροχές (sic), μακροπρόθεσμες παροχές και παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία έφτασαν το ποσό των 4,88 εκ ευρώ από 4,48 εκ ευρώ πέρυσι.
Βέβαια το πόσα άτομα είναι δικαιούχοι είναι ένα μυστήριο καθώς η εταιρία δεν ξεχωρίζει τις αμοιβές των μελών ΔΣ που είναι ταυτόχρονα έμμισθοι με αυτές των λοιπών διευθυντικών στελεχών.
Κι όλα αυτά σε μια εταιρία που βρίσκεται σταθερά σε αναδιοργάνωση τα τελευταία χρόνια ενώ η διοίκησή της που αμείβεται πλουσιοπάροχα απασχόλησε και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η οποία επέβαλε πρόστιμα στον Πρόεδρο και το Διευθύνοντα Σύμβουλο για μη σύννομη με τα ΔΠΧΑ κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων το 2016.
Σε ευθυγράμμιση με το ΔΣ ήταν και η Επιτροπή Ελέγχου της εταιρίας η οποία κατά τη διάρκεια  του έτους 2019 η Επιτροπή Ελέγχου συνεδρίασε συνολικά τέσσερις φορές.
«Οι εν λόγω συνεδριάσεις προγραμματίστηκαν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να συμπέσουν χρονικά με τη  διαδικασία δημοσίευσης των χρηματοοικονομικών πληροφοριών » ισχυρίζεται η Frigoglass. Και φαίνεται ότι αρκούσαν μόλις τέσσερις συνεδριάσεις για να γίνει όλος αυτός ο τεράστιος έλεγχος που απαιτείται για έναν όμιλο όπως η Frigoglass.
Άλλωστε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρίας είναι ο κύριος Κυριάκος Ριρής πρώην Πρόεδρος της PwC η οποία είναι και ο ελεγκτής της εισηγμένης Frigoglass και η οποία PwC έλεγξε και τις οικονομικές καταστάσεις του 2016.
Βέβαια στο βιογραφικό του στο Linkedin (βλέπε φωτο) ο κ. Ριρής εμφανίζεται ως οικονομικός σύμβουλος της PwC γεγονός που αν είναι αληθές εγείρει ζητήματα conflict of interest.
 
Image

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Νίκος Καρούτζος

BREAKING NEWS