Πειραιώς: Στις 30/3 μετά τη λήξη του Χ.Α. η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για το 2019

Πειραιώς: Στις 30/3 μετά τη λήξη του Χ.Α. η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για το 2019
Πειραιώς: Στις 30/3 η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για το 2019
Η Τράπεζα Πειραιώς ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η ανακοίνωση των Ετήσιων Αποτελεσμάτων 2019 του Ομίλου θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2020, μετά τη λήξη του Χ.Α.
Την ίδια ημερομηνία και στις 18:00 ώρα Ελλάδαςθα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS