Οι ανησυχίες της Aegean για τις επιπτώσεις του Covid-19 και η αύξηση στις απολαβές της διοίκησης

Οι ανησυχίες της Aegean για τις επιπτώσεις του Covid-19 και η αύξηση στις απολαβές της διοίκησης
Οποιαδήποτε εκτίμηση για τις εμπορικές και οικονομικές επιπτώσεις του COVID-19 για την τρέχουσα χρονιά, δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί με ακρίβεια, διαφαίνεται όμως να είναι σημαντικές
Σημαντική καθίζηση στο τζίρο και τα κέρδη αναμένουν οι αναλυτές για την Aegean Airlines λόγω του κορωνοϊού.
Η εταιρεία έλαβε μέτρα ακυρώνοντας μαζικά πτήσεις.
Όπως ανέφερε η διοίκηση κατά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων χρήσης 2019, οι δύο πρώτοι μήνες του έτους ξεκίνησαν με θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης για τον Όμιλο σε ότι αφορά την επιβατική κίνηση και τις πληρότητες.
Αποτελεί ωστόσο γεγονός ότι από την τελευταία εβδομάδα του Φεβρουαρίου 2020, η ραγδαία εξάπλωση του COVID-19 στην Ευρώπη και κυρίως στην Ιταλία, άρχισε να δημιουργεί σημαντικά αρνητικές συνθήκες, με τις πρώτες επιπτώσεις να διαφαίνονται στην πτώση της πληρότητας των πτήσεων και του αριθμού των νέων κρατήσεων.
Η κατάσταση επιδεινώθηκε τις αμέσως επόμενες ημέρες καθώς ακολούθησαν:
- Η περαιτέρω ραγδαία εξάπλωση του ιού σε νέες χώρες και κυρίως στην Ευρώπη
- Η αναβάθμιση του COVID-19 σε πανδημία από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας
- Ο αποκλεισμός της Ιταλίας με την επιβολή σημαντικών περιορισμών στις μετακινήσεις των πολιτών στο σύνολο της χώρας
- Η απόφαση των Η.Π.Α. για απαγόρευση των πτήσεων από/προς την Ευρώπη
- Οι αποφάσεις όλο και περισσότερων χωρών για επιβολή περιορισμών στις μετακινήσεις, ακόμα και κλείσιμο συνόρων
Είναι προφανές ότι οι κλάδοι των αερομεταφορών και του τουρισμού είναι οι άμεσα επηρεαζόμενοι από την πρόσφατη πρωτόγνωρη κρίση λόγω του σημαντικού περιορισμού των ταξιδιών τόσο για επαγγελματικούς όσο και για λόγους αναψυχής.
Σε ότι αφορά το επιχειρησιακό επίπεδο, η AEGEAN βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις αρχές για οποιαδήποτε ενέργεια κριθεί αναγκαία ως προς τη λήψη μέτρων που θα προστατεύουν τη δημόσια υγεία καθώς και αυτή των εργαζομένων του Ομίλου.
Επιπλέον, προχωρά καθημερινά σε προσαρμογές στο δίκτυο δρομολογίων και στο πτητικό έργο, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες είτε για εμπορικούς λόγους ή λόγω περιορισμών που έχουν επιβληθεί από τις αρχές.
Λόγω των συνθηκών έντονης κρίσης που επικρατούν, η επίδραση στις πληρότητες και στην πτώση των νέων κρατήσεων τις πρώτες μέρες του Μαρτίου 2020 είναι σημαντική.
Επειδή δε η κατάσταση εξελίσσεται ραγδαία, η οποιαδήποτε εκτίμηση σε ότι αφορά τις εμπορικές και οικονομικές επιπτώσεις του COVID-19 για την τρέχουσα χρονιά, επί του παρόντος, δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί με ακρίβεια, διαφαίνεται όμως να είναι σημαντικές, αναφέρεται στις λογιστικές καταστάσεις
Ωστόσο, όπως φαίνεται οι αμοιβές των διευθυντικών στελεχών και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ανήλθαν κατά την περίοδο 1/1-31/12/2019 σε 5,208 εκατ. ευρώ ενώ το αντίστοιχο ποσό για τον Όμιλο ήταν 5,459 εκατ. ευρώ.
Αντίστοιχα, οι αμοιβές των διευθυντικών στελεχών και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ανήλθαν κατά την περίοδο 1/1-31/12/2018 σε 4,885 εκατ. ευρώ ενώ το αντίστοιχο ποσό για τον Όμιλο ήταν 5,017 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας δηλαδή αύξηση 6,6% σε επίπεδο εταιρείας και 8,8% σε επίπεδο ομίλου.

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com

 


Γιώργος Κατικάς

BREAKING NEWS