ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αγορά 1,855 εκατ. μετοχών από τον Γ. Περιστέρη

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αγορά 1,855 εκατ. μετοχών από τον Γ. Περιστέρη
Στην αγορά 1.855.583 προέβη ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Γ. Περιστέρης
Στην αγορά 1.855.583 προέβη ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Γ. Περιστέρης.
Ειδικότερα, η εταιρεία «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. Συμμετοχών, Ακινήτων, Κατασκευών» ανακοινώνει με βάση το άρθρο 21 του Ν.3556/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης της ΕΚ 1/434/3.7.2007 ότι το εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ. της Εταιρείας (Υπόχρεο Πρόσωπο βάσει του Κανονισμού (EΕ) 596/2014) κ. Γεώργιος Περιστέρης, προέβη στις 24/3/2020 σε αγορά 1.855.583 κοινών ονομαστικών μετοχών συνολικής αξίας 8.906.798,40 ευρώ.
 
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS