Η πρώτη συναλλαγή (BASE APRIL 20) πραγματοποιήθηκε σήμερα 26/3 στη νεοσύστατη αγορά παραγώγων του Χρηματιστηρίου Ενέργειας

Η πρώτη συναλλαγή (BASE APRIL 20) πραγματοποιήθηκε σήμερα 26/3 στη νεοσύστατη αγορά παραγώγων του Χρηματιστηρίου Ενέργειας
Η πρώτη συναλλαγή ( BASE APRIL 20) πραγματοποιήθηκε σήμερα 26/3 από λίγη ώρα στη νεοσύστατη αγορά παραγώγων του Χρηματιστηρίου Ενέργειας
Η πρώτη συναλλαγή (BASE APRIL 20) πραγματοποιήθηκε σήμερα 26/3 τη νεοσύστατη αγορά παραγώγων του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, εγκαινιάζοντας παράλληλα και το ρολο της ΔΕΗ ως ειδικό διαπραγματευτή.
Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε μεταξύ ΔΕΗ και Εlpedison για ημέρα φυσικής παράδοσης αύριο, μέση οριακή τιμή 46,357 ευρώ/Μwh.
Προφανώς, όπως κάθε νέα αγορά, ειδικά σε προϊόντα που το ελληνικό οικοσύστημα δεν έχει ακόμα αποκτήσει εμπειρία, θα απαιτηθεί κάποιο χρονικό διάστημα προκειμένου να διαμορφωθεί η απαραίτητη τεχνογνωσία.
Υπό την έννοια αυτή, η παραπάνω συναλλαγή ως πρώτο βήμα είναι καταλύτης για την συνέχεια.
Σε αντικειμενικά δύσκολες συνθήκες θα πρέπει να αναγνωρισθεί στην Ομάδα του ΕΧΕ αλλά και του Athex; ότι πέτυχαν τελικά να υποστηρίξουν μία αγορά η οποία μπορεί να αναλάβει σημαντικό ρόλο σε ό,τι αφορά στην ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS