ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Κάτω του 5% μειώθηκε το ποσοστό της York Global Finance

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Κάτω του 5% μειώθηκε το ποσοστό της York Global Finance
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Κάτω του 5% το ποσοστό της York Global Finance
Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ανακοίνωσε ότι έλαβε σήμερα γνωστοποίηση από την εταιρεία York Capital Management Global Advisors, LLC, την οποία η τελευταία υπέβαλε για λογαριασμό της εταιρείας York Global Finance Offshore BDH (Luxembourg) S.a.r.l., ότι στις 24/03/2020 επήλθε μεταβολή (μείωση) στα δικαιώματα ψήφου του ως άνω μετόχου, τα οποία και κατήλθαν του ορίου του 5%.
Σύμφωνα με την ως άνω επιστολή – γνωστοποίηση, η εταιρεία York Global Finance Offshore BDH (Luxembourg) S.a.r.l., είναι κατά ποσοστό 100% θυγατρική της York Global Finance Offshore BDH LLC, της οποίας ο βασικός διοικών μέτοχος είναι η εταιρεία York Global Finance Μanager LLC, η οποία με τη σειρά της ελέγχεται από την York Capital Management Global Advisors, LLC.
Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου κατά την προηγούμενη γνωστοποίηση συναλλαγής: 7.909.588 ήτοι ποσοστό 7,6477 % του μετοχικού κεφαλαίου.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS