ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στο 15,9841% το ποσοστό του Γ. Περιστέρη

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στο 15,9841% το ποσοστό του Γ. Περιστέρη
Στο 15,9841% διαμορφώνεται το ποσοστό του Γ. Περιστέρη στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Στο 15,9841% διαμορφώνεται το ποσοστό του Γ. Περιστέρη στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.
Ειδικότερα, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανακοίνωσε πως  έλαβε γνωστοποίηση από τον μέτοχο κ. Γεώργιο Περιστέρη ότι στις 24/3/2020 επήλθε μεταβολή (αύξηση) στα δικαιώματα ψήφου του ως άνω μετόχου, τα οποία ανήλθαν του 15% και συγκεκριμένα:
-Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου κατά την προηγούμενη γνωστοποίηση συναλλαγής: 14.675.724, ήτοι ποσοστό 14,1899% του μετοχικού κεφαλαίου.
-Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου μετά την τελευταία συναλλαγή:
16.531.307 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 15,9841% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, που ανέρχονται σε 103.423.291.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS