Μείωση 0,8% του δείκτη βιομηχανικής παραγωγής τον Φεβρουάριο του 2020

Μείωση 0,8% του δείκτη βιομηχανικής παραγωγής τον Φεβρουάριο του 2020
ΕΛΣΤΑΤ: Πτώση 0,8% του δείκτη βιομηχανικής παραγωγής τον Φεβρουάριο του 2020
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον αναθεωρημένο Δείκτη Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, με έτος βάσης το 2015=100,0.
Η αναθεώρηση του δείκτη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού (EK) 1165/1998 βάσει του οποίου, για λόγους συγκρισιμότητας, ο εν λόγω δείκτης αναθεωρείται κάθε πέντε (5) έτη και συγκεκριμένα με έτος βάσης τα έτη που λήγουν σε 0 και 5.
Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς), με έτος βάσης 2015=100,0 και μήνα αναφοράς τον Φεβρουάριο 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2019, παρουσίασε μείωση 0,8% έναντι αύξησης 3,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2019 με το 2018.
Ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2020, σε σύγκριση με τον δείκτη του Ιανουαρίου 2020, παρουσίασε μείωση 2,2% έναντι αύξησης 1,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2019.
Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Μαρτίου 2019 - Φεβρουαρίου 2020, σε σύγκριση με τον μέσο Γενικό Δείκτη του δωδεκαμήνου Μαρτίου 2018 - Φεβρουαρίου 2019, παρουσίασε αύξηση 0,3% έναντι αύξησης 4,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των προηγούμενων δωδεκαμήνων.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS