Γραμμή ρευστότητας μέσω του Τaxis ανοίγει η κυβέρνηση για τις επιχειρήσεις - Από 2 Απριλίου οι αιτήσεις για το 1 δισ. ευρώ

Γραμμή ρευστότητας μέσω του Τaxis ανοίγει η κυβέρνηση για τις επιχειρήσεις   - Από 2 Απριλίου οι αιτήσεις για το 1 δισ. ευρώ
Οι επιχειρήσεις θα υποβάλλουν αιτήσεις χωρίς ωστόσο να γνωρίζουν τα κριτήρια «επιλεξιμότητας», τα οποία όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές θα είναι «εξατομικευμένα».
Γραμμή ρευστότητας για τις επιχειρήσεις που πλήττονται από τον κορονοιό ανοίγει η κυβέρνηση διαθέτοντας φθηνά δάνεια ύψους 1 δισ. ευρώ για την κάλυψη των αναγκών τους. Όλες οι επιχειρήσεις οι οποίες επιθυμούν να ενταχθούν στο μέτρο της «επιστρεπτέας προκαταβολής», εφόσον απασχολούν από 1 έως 500 εργαζόμενους, θα μπορούν από την ερχόμενη Πέμπτη 2 Απριλίου να υποβάλλουν την αίτησή τους στην  ηλεκτρονική πλατφόρμας «myBusinessSupport» την οποία θα «φιλοξενεί» η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
Οι επιχειρήσεις θα υποβάλλουν αιτήσεις χωρίς ωστόσο να γνωρίζουν τα κριτήρια «επιλεξιμότητας», τα οποία όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές θα είναι «εξατομικευμένα».
Θα ανακοινωθούν αφού κλείσει η περίοδος υποβολής αιτήσεων και πριν ανακοινωθούν τα αποτελέσματα τα οποία θα προκύψουν  στη βάση ενός αυτοματοποιημένου συστήματος  τυποποιημένων κριτηρίων. Είναι επιλογή της κυβέρνησης να μην κάνει γνωστά τα κριτήρια διότι με αυτό τον τρόπο προστατεύεται ο αξιοκρατικός χαρακτήρας του μέτρου.
Το ποσό του δανείου θα πιστώνεται απευθείας μέσω Taxis στους τραπεζικούς λογαριασμούς των επιχειρήσεων και χαρακτηρίζεται «επιστρεπτέα προκαταβολή» καθώς συνολικά ή εν μέρει -σε συνάρτηση με τη βιωσιμότητα της επιχείρησης- θα πρέπει να επιστραφεί στο κράτος.
Πρακτικά λοιπόν θα είναι μια βεβαιωμένη οφειλή προς την εφορία υπό την  μορφή δανείου.
Θα έχει χαμηλό επιτόκιο, πενταετή περίοδο αποπληρωμής και έναν χρόνο περίοδο χάριτος.
Επίσης αυτό το ποσό θα είναι ακατάσχετο, αφορολόγητο και μη συμψηφιστέο.
Μολονότι δεν ισχύουν οι κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να αποστείλει στην διεύθυνση ανταγωνισμού της Ε.Ε. τη λίστα με τις επιχειρήσεις που θα κάνουν χρήση του μέτρου.
Ειδικότερα, η «επιστρεπτέα προκαταβολή»:
•        Αφορά κατά κύριο λόγο μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με προσωπικό από 1 έως 500 εργαζόμενους.
•        Ανταποκρίνεται στα ειδικά ζητήματα προσβασιμότητας σε χρηματοδότηση και πιστωτικού προφίλ που έχουν πολλές μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα οποία προφανώς επιδεινώνονται σε αυτή τη φάση.
•        Θα χορηγηθεί απευθείας από το κράτος, μέσω του Taxis.
•        Χαρακτηρίζεται ως επιστρεπτέα γιατί είτε εις ολόκληρον είτε μερικώς -εξαρτάται από τη βιωσιμότητα της επιχείρησης-  θα επιστραφεί στο κράτος μέσα στα επόμενα χρόνια, με εξαιρετικά χαμηλό επιτόκιο.
•        Είναι πενταετής, εντός της οποίας το πρώτο έτος αποτελεί περίοδο χάριτος και δεν υ-πάρχει υποχρέωση αποπληρωμής δόσης ενίσχυσης, ενώ τα υπόλοιπα 4 έτη είναι η περί-οδος αποπληρωμής σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις.
•        Η επιλεξιμότητα εδράζεται στην αποτύπωση της τρέχουσας κατάστασης, σε σύγκριση με την προγενέστερη.
Αυτό θα γίνει μέσα από ένα τυποποιημένο, αυτοματοποιημένο μηχανισμό που δημιουργεί το Υπουργείο Οικονομικών, το Γενικό Λογιστήριο με την ΑΑΔΕ, με βάση φορολογικά δεδομένα και άλλους οικονομικούς δείκτες.
Το ύψος της ενίσχυσης θα προσδιορίζεται επίσης τυποποιημένα και η ενίσχυση θα είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και μη συμψηφιστέα.
•        Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν αυτό το σχήμα θα πρέπει να εγγραφούν στην ειδική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ (myBysinessSypport) από 2 έως 10 Απριλίου και προϋπόθεση είναι να διατηρήσουν τις θέσεις απασχόλησης.

Μάριος Χριστοδούλου
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS