Μια ματιά στα αποτελέσματα χρήσης της ΕΧΑΕ – Χαμηλότερα των εκτιμήσεων τα κέρδη υψηλότερο το μέρισμα

Μια ματιά στα αποτελέσματα χρήσης της ΕΧΑΕ – Χαμηλότερα των εκτιμήσεων τα κέρδη υψηλότερο το μέρισμα
Μετά από 4 συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις η αποτίμηση ενισχύθηκε στα 220 εκατ. ευρώ – Στο 4,4% η απόδοση του μερίσματος και της επιστροφής κεφαλαίου
Τα υψηλότερα λειτουργικά έξοδα και οι φόροι επηρέασαν την τελική γραμμή της ΕΧΑΕ, με αποτέλεσμα τα καθαρά κέρδη να είναι λίγο χαμηλότερα των εκτιμήσεων των αναλυτών.
Ωστόσο, η πρόταση για μέρισμα και επιστροφή κεφαλαίου, 0,07 ευρώ και 0,09 ευρώ αντίστοιχα είναι υψηλότερη των εκτιμήσεων.
Πιο αναλυτικά η ΕΧΑΕ εμφάνισε EBITDA 13,2 εκατ. ευρώ από 7,3 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 6 εκατ. ευρώ από 3 εκατ. ευρώ.
Σημειώνεται πως τα κέρδη προ φόρων ήταν στα 9,48 εκατ. ευρώ από 4 εκατ. ευρώ.
Η συνολική διανομή από την εισηγμένη αντιστοιχεί σε απόδοση 4,4% με βάση το χθεσινό κλείσιμο των 3,64 ευρώ.
Στο τέλος της χρήσης τα ταμειακά διαθέσιμα ανέρχονταν στα 73,4 εκατ. ευρώ, ενώ ο τραπεζικός δανεισμός είναι μηδενικός.
Η καθαρή θέση ήταν στα 108 εκατ. ευρώ.
Οι λειτουργικές ταμειακές ροές ανήλθαν στα 12,2 εκατ. ευρώ και οι επενδυτικές εκροές στα 3,8 εκατ. ευρώ.
Όπως σημειώνει η διοίκηση στις λογιστικές καταστάσεις οι επιπτώσεις του Covid-19 δεν μπορούν να εκτιμηθούν αλλά θα επηρεάσουν αρνητικά τις νέες εισαγωγές.
Η μετοχή συμπλήρωσε 4 συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις, με καλό όγκο και δυνατές εντολές αγοράς, αυξάνοντας την αποτίμηση στα 220 εκατ. ευρώ.

www.bankingnews.grBREAKING NEWS