Ετοιμάζεται η επόμενη κρίση… των CLOs – Σε κίνδυνο Citigroup, Credit Suisse

Ετοιμάζεται η επόμενη κρίση… των CLOs – Σε κίνδυνο Citigroup, Credit Suisse
Μεταξύ της 1ης Μαρτίου και της 20ής Μαρτίου, οι πιστοληπτικές αξιολογήσεις περίπου 140 εκδοτών CLO είτε υποβαθμίστηκαν είτε ειδοποιήθηκαν για πιθανές υποβαθμίσεις
Οι μεγάλες τράπεζες που βοηθούν τους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων να διαχειρίζονται επικίνδυνα δάνεια μέσω επενδυτικών προϊόντων, έχουν συγκεντρώσει χρέη δισεκατομμυρίων δολαρίων που συνδέονται με εταιρείες που είναι περισσότερο εκτεθειμένες στην οικονομική ύφεση.
Οι τράπεζες και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού έχουν πάνω από 100 ανοικτές πιστωτικές γραμμές σε σχήματα που είναι γνωστά ως δανειακές υποχρεώσεις με εξασφαλίσεις (CLO), οι οποίες συγκαταλέγονται στις μεγαλύτερες πηγές κεφαλαίων για επιχειρήσεις που δεν έχουν πιστοληπτική ικανότητα υψηλής ποιότητας, σύμφωνα με στοιχεία που επικαλούνται οι Financial Times.
Τα funds, όπως τα χρεόγραφα που επενδύουν οι Blackstone και Carlyle, είναι τα μεγαλύτερα αυτών των CLO, τα οποία σημείωσαν μεγάλη πρόοδο από την τελευταία χρηματοπιστωτική κρίση, καθώς οι παραδοσιακοί δανειστές αποχώρησαν λόγω κινδύνου.
Line chart of Average price slumps to less than 80% of face value showing European leveraged loan index plunges as coronavirus spreads
Ωστόσο, οι επενδυτικές τράπεζες εξακολουθούν να έχουν έκθεση, καθώς παρέχουν τις λεγόμενες “warehouse lines” σε διαχειριστές CLO που τους βοηθούν να χτίσουν χαρτοφυλάκια δανείων.
Τέτοια περιουσιακά στοιχεία κατέγραψαν πτώση αυτό το μήνα, λόγω των αυξανόμενων αμφιβολιών για την ικανότητα των υπερχρεωμένων εταιρειών να αντέξουν τη μεγάλη κρίση στην οικονομία.
Τα αποτελέσματα στην αγορά CLO ήταν "καταστροφή", δήλωσε ο Chris Acito, διευθύνων σύμβουλος της Gapstow Capital Partners, ο οποίος επενδύει σε αυτά τα σχήματα.
Μεταξύ της 1ης Μαρτίου και της 20ής Μαρτίου, οι πιστοληπτικές αξιολογήσεις περίπου 140 εκδοτών CLO είτε υποβαθμίστηκαν είτε ειδοποιήθηκαν για πιθανές υποβαθμίσεις - μια κατηγορία που αντιπροσωπεύει περίπου το 10% των συνολικών περιουσιακών στοιχείων υπό διαχείριση CLO.
"Είναι αξιοσημείωτο να βλέπουμε τι συμβαίνει τώρα", δήλωσε ο κ. Acito.
Οι ενεργείς δανειστές “warehouse lines” περιλαμβάνουν μεγάλες τράπεζες όπως η Citigroup και η Credit Suisse, οι οποίες παρέχουν στους CLO προσωρινές διευκολύνσεις και στη συνέχεια κερδίζουν από την πώληση των ομολογιακών δανείων προς τους επενδυτές.
Αλλά όταν η αγορά για αυτά τα ομόλογα καταρρέει, όπως συμβαίνει τώρα, οι τράπεζες μπορούν να διακρατήσουν μεγαλύτερο κίνδυνο από ότι είχε προγραμματιστεί, βαρύνοντας τους ισολογισμούς τους.
Collateralized Loan Obligations - Global Financial Markets Institute

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS