Προσωρινή repo διευκόλυνση σε Κεντρικές Τράπεζες παρέχει η Fed

Προσωρινή repo διευκόλυνση σε Κεντρικές Τράπεζες παρέχει η Fed
Δημιουργείται προσωρινή διευκόλυνση επαναγοράς για τις ξένες και διεθνείς νομισματικές αρχές (FIMA Repo Facility)
Την έναρξη της προσωρινής διευκόλυνσης FIMA Repo για την υποστήριξη της ομαλής λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών αγορών ανακοίνωσε η Federal Reserve.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ ανακοίνωσε την Τρίτη τη δημιουργία προσωρινής διευκόλυνσης επαναγοράς για τις ξένες και διεθνείς νομισματικές αρχές (FIMA Repo Facility) προκειμένου να υποστηρίξει την ομαλή λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών, συμπεριλαμβανομένης της αμερικανικής αγοράς διαθεσίμων, διατηρώντας έτσι την παροχή πίστωσης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων στις ΗΠΑ.
Η FIMA Repo Facility θα επιτρέψει στους κατόχους λογαριασμών FIMA, οι οποίοι αποτελούνται από κεντρικές τράπεζες και άλλες διεθνείς νομισματικές αρχές με λογαριασμούς στην Federal Reserve Bank της Νέας Υόρκης, να συνάπτουν συμφωνίες επαναγοράς με την Federal Reserve.
Σε αυτές τις συναλλαγές, οι κάτοχοι λογαριασμών FIMA ανταλλάσσουν προσωρινά τα αμερικανικά κρατικά χρεόγραφα που διακρατούν, με την Federal Reserve, τα οποία στη συνέχεια μπορούν να διατεθούν σε ιδρύματα της δικαιοδοσίας τους.
Η διευκόλυνση αυτή θα πρέπει να συμβάλει στην υποστήριξη της ομαλής λειτουργίας της αμερικανικής αγοράς διαθεσίμων, παρέχοντας μια εναλλακτική προσωρινή πηγή δολλαρίων, εκτός από τις πωλήσεις κινητών αξιών στην ελεύθερη αγορά.
Θα πρέπει επίσης να χρησιμεύσει, μαζί με τις γραμμές ανταλλαγής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ, που διατηρεί η Federal Reserve με άλλες κεντρικές τράπεζες, για να διευκολύνει τη συγκράτηση των παγκόσμιων αγορών χρηματοδότησης σε δολάρια ΗΠΑ.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS