Υπέρ της έκδοσης corona bonds τάσσονται οι Ευρωπαίοι Πράσινοι

Υπέρ της έκδοσης corona bonds τάσσονται οι Ευρωπαίοι Πράσινοι
Η αντίδραση στην οικονομική κρίση θα δείξει πόσο ισχυρά ενωμένη είναι η Ευρώπη
Υπέρ της έκδοσης corona bonds ως προσωρινού μέτρου για την αντιμετώπιση της κρίσης, τάσσονται οι Ευρωπαίοι Πράσινοι.
«Τα ομόλογα κορωνοϊού είναι ένα είδος προσωρινών ευρωομολόγων και μπορούν να γίνουν ευκολότερα αποδεκτά από τις χώρες που δεν θέλουν ακόμη τα ευρωομόλογα. Χρειαζόμαστε επειγόντως μια ευρωπαϊκή απάντηση στην κρίση.
Η αντίδραση στην οικονομική κρίση θα δείξει πόσο ισχυρά ενωμένη είναι η Ευρώπη», δήλωσε η επικεφαλής της κοινοβουλευτικής τους ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ska Keller.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS