ΓΕΚ Τέρνα: Υπεύθυνος Εξυπηρέτησης Μετόχων αναλαμβάνει ο Γιώργος Κούφιος

ΓΕΚ Τέρνα: Υπεύθυνος Εξυπηρέτησης Μετόχων αναλαμβάνει ο Γιώργος Κούφιος
Αντικατάσταση του Υπευθύνου Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, από την 1 Απριλίου 2020, Υπεύθυνος Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων αναλαμβάνει ο κ. Γιώργος Κούφιος, σε αντικατάσταση της κ. Κατερίνας Μαβίδου.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS