Άνοδος 10,1% στο τζίρο των εταιριών λιανικού εμπορίου τον Ιανουάριο του 2020

Άνοδος 10,1% στο τζίρο των εταιριών λιανικού εμπορίου τον Ιανουάριο του 2020
Άνοδος 10,1% στο τζίρο των εταιριών λιανικού εμπορίου τον Ιανουάριο
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τους Δείκτες Κύκλου Εργασιών και Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, με έτος βάσης 2015=100,0 και μήνα αναφοράς τον Ιανουάριο 2020, η εξέλιξη των οποίων, σύμφωνα με στοιχεία προσωρινά και διορθωμένα ως προς τον αριθμό εργάσιμων ημερών τυπικού μήνα ίσης χρονικής διάρκειας, έχει ως εξής:
Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών κατά τον μήνα Ιανουάριο 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2019, παρουσίασε αύξηση 10,1% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2019, μείωση 16,1%.
Ο Γενικός Δείκτης Όγκου (κύκλος εργασιών σε σταθερές τιμές), κατά τον μήνα Ιανουάριο 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουάριο 2019, παρουσίασε αύξηση 8,4% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2019, μείωση 14,3%.
Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών, κατά τον μήνα Ιανουάριο 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2019, παρουσίασε αύξηση 3,4%.
Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Όγκου, κατά τον μήνα Ιανουάριο 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2019, παρουσίασε αύξηση 3,3%.
Η αύξηση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών κατά 10,1% τον μήνα Ιανουάριο 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2019, προήλθε, κυρίως, από τις μεταβολές στις παρακάτω κατηγορίες:
Φαρμακευτικά - Καλλυντικά 16,3%
Καύσιμα και λιπαντικά αυτοκινήτων 15,7%
Βιβλία - Χαρτικά - Λοιπά είδη 12,7%
Ένδυση - Υπόδηση 11,0%
Μεγάλα καταστήματα τροφίμων 5,5%

    www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS