Καράτζη: Στο 50,4934% το ποσοστό της ΑΝΤΚΑΡ Μονοπρόσωπη

Καράτζη: Στο 50,4934% το ποσοστό της ΑΝΤΚΑΡ Μονοπρόσωπη
Στο 50,4934% διαμορφώνεται το ποσοστό της ΑΝΤΚΑΡ Μονοπρόσωπη στην Καράτζη Α.Ε.
Στο 50,4934% διαμορφώνεται το ποσοστό της ΑΝΤΚΑΡ Μονοπρόσωπη στην Καράτζη Α.Ε.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2(α) & (β) του Ν.3461/2006 η εταιρεία «ΑΝΤΚΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» δηλώνει ότι στις 01.04.2020 απέκτησε 960 κοινές ονομαστικές μετοχές της ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΕ έναντι 10,00 ευρώ ανά μετοχή μέσω χρηματιστηριακών συναλλαγών, οι οποίες θα εκκαθαριστούν την 03.04.2020. Συνέπεια αυτών των συναλλαγών, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της «ΑΝΤΚΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» στην ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΕ διαμορφώθηκε σε 50,4934% από 50,4869% που ήταν στις 31.03.2020.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS