H Moody’s υποβαθμίζει την Αργεντινή σε «Ca» - Αρνητικό το outlook

H Moody’s υποβαθμίζει την Αργεντινή σε «Ca» - Αρνητικό το outlook
Η Moody's υποβάθμισε σήμερα (3/4) την Αργεντινή σε «Ca» από «Caa2», με αρνητικό outlook
Η Moody's υποβάθμισε σήμερα (3/4) την Αργεντινή σε «Ca» από «Caa2», με αρνητικό outlook.
Η βαθμολογία του Ca αντανακλά την προσδοκία του Moody's ότι πιθανόν οι ιδιώτες πιστωτές θα υποστούν σημαντικές ζημίες στην τρέχουσα διαδικασία αναδιάρθρωσης του δημόσιου χρέους, καθώς η οικονομική και χρηματοοικονομική υποχώρηση που απορρέει από την εξάπλωση του κορωνοϊού αναγκάζει την κυβέρνηση της Αργεντινής να μειώσει τις επερχόμενες υποχρεώσεις πληρωμών χρέους τα επόμενα χρόνια.
Η κυβέρνηση της Αργεντινής  ξεκίνησε τη διαδικασία αναδιάρθρωσης περίπου 100 δισ. δολαρίων για το χρέος της αγοράς που κατέχουν ιδιώτες επενδυτές, καθώς η έλλειψη πρόσβασης στην αγορά κατέστησε αδύνατη την εξυπηρέτηση του χρέους της όπως έχει προγραμματιστεί.
Η Moody's αναμένει έναν συνδυασμό παράτασης των προθεσμιών λήξης, χαμηλότερων επιτοκίων και μειώσεων των κεφαλαίων έτσι ώστε οι ζημίες στους επενδυτές να είναι τελικά σημαντικές και πιθανόν να είναι συνεπείς με μια βαθμολογία Ca, η οποία συνήθως αποτυπώνει ζημίες μεταξύ 35% και 65%.
Νωρίτερα μέσα στο 2020, η κυβέρνηση δημοσίευσε χρονοδιάγραμμα για την αναδιάρθρωση του χρέους της, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Μαρτίου.
Στις 31 Μαρτίου, η κυβέρνηση δημοσίευσε τις κατευθυντήριες γραμμές για την αειφορία του χρέους που θα χρησιμοποιήσει στις συζητήσεις για το χρέος με τους ομολογιούχους.
Η Moody's αναμένει ότι η εφαρμογή του σχεδίου αναδιάρθρωσης θα απαιτήσει εβδομάδες, και ενδεχομένως μήνες, που θα συμφωνηθούν από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.
Το πιο σημαντικό είναι ότι η πανδημία του κορωνοϊού, θα συνδυάσει μόνο τις ήδη σοβαρές οικονομικές και δημοσιονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση, προσθέτοντας τελικά το άγχος χρηματοδότησης και το επίπεδο των ζημιών που ενδέχεται να προκύψουν ομολογιούχων.
Το συνολικό χρέος της Αργεντινής από το τέλος του 2019 ήταν 323 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα.
Αλλά η κυβέρνηση σχεδιάζει να αναδιαρθρώσει μόνο το χρέος σε ξένο νόμισμα που κατέχουν ιδιώτες επενδυτές, το οποίο υπολογίζεται από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) για να φθάσει τα 97 δισεκατομμύρια δολάρια, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων τόσο της εγχώριας όσο και της ξένης νομοθεσίας.
Το υπόλοιπο του χρέους οφείλεται σε πολυμερείς ή διμερείς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένου του ΔΝΤ.
Η Αργεντινή έχει μεγάλες επερχόμενες πληρωμές στο ΔΝΤ, που φθάνουν τα 20 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως το 2022/23.
Η Αργεντινή θα χρειαστεί να επεκτείνει τις πληρωμές αυτές με την πάροδο του χρόνου αλλά αυτό θα απαιτήσει την επίτευξη συμφωνίας για ένα νέο πρόγραμμα με το ΔΝΤ, το οποίο είναι απίθανο μέχρι να ολοκληρωθεί η αναδιάρθρωση του χρέους με τον ιδιωτικό τομέα και το νέο χρέος θεωρείται από το Ταμείο ως βιώσιμο.
Το ΔΝΤ έκρινε πρόσφατα ότι η βιωσιμότητα του χρέους θα απαιτήσει από την Αργεντινή να μειώσει τη συνολική ετήσια εξυπηρέτηση του χρέους σε ιδιώτες πιστωτές και πολυμερείς και διμερείς δανειστές, συμπεριλαμβανομένων τόσο του κεφαλαίου όσο και των τόκων, σε όχι περισσότερο από 6% του ΑΕΠ.
Κατά την άποψη της Moody's, μια τέτοια αναδιάρθρωση είναι πιθανό να απαιτήσει σημαντικές ζημίες στους επενδυτές.
Ο ορισμός της Moody's για αθέτηση χρέους περιλαμβάνει μόνο πληρωμές σε ιδιώτες πιστωτές, όχι σε πολυμερείς ή διμερείς οργανισμούς.
Ως μείζων εξαγωγέας γεωργικών προϊόντων, η Αργεντινή είναι μέτρια εκτεθειμένη σε περιβαλλοντικούς κινδύνους.
Οι εξαγωγείς γεωργικών προϊόντων, οι οποίες αντιπροσωπεύουν πάνω από το 50% του συνόλου, είναι ευάλωτες στις τακτικές κρίσεις που σχετίζονται με το κλίμα.
Το 2018, μια μεγάλη ξηρασία ήταν βασικός παράγοντας στην οικονομική κρίση εκείνου του έτους, ληστεύοντας την κυβέρνηση από τα αναγκαία έσοδα από τις συναλλαγματικές ισοτιμίες και συμβάλλοντας στη μείωση της οικονομικής δραστηριότητας κατά 2,5%.
Οι κοινωνικοί κίνδυνοι μας ενημερώνουν επίσης για την αξιολόγηση του πιστωτικού προφίλ της Αργεντινής.
Η Αργεντινή έχει μακρά ιστορία κοινωνικών διαδηλώσεων που οδηγούν σε απότομες πολιτικές αλλαγές και η τρέχουσα οικονομική κρίση μπορεί να επιδεινώσει αυτές τις τάσεις. Ο αντίκτυπος της κρίσης του κορωνοϊού στην οικονομία και την απασχόληση, ο οποίος θα είναι σημαντικός και έρχεται μετά από δύο συνεχή χρόνια οικονομικής ύφεσης, θα αυξήσει περαιτέρω τους κινδύνους κοινωνικών διαμαρτυριών και πολιτικών αναταραχών.
Η Moody's θεωρεί επίσης ότι η επιδημία του κορωνοϊού, οι συνέπειες των οποίων για το πιστωτικό προφίλ της Αργεντινής προωθούν αυτήν την αξιολόγηση, αποτελεί κοινωνικό κίνδυνοδεδομένων των σημαντικών επιπτώσεων στη δημόσια υγεία και ασφάλεια.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS