Η αγορά ξέμεινε από λεμόνια και πορτοκάλια, στα ύψη το κόστος εισαγωγών

Η αγορά ξέμεινε από λεμόνια και πορτοκάλια, στα ύψη το κόστος εισαγωγών
Ελλείψεις παρατηρούνται στην αγορά
Ελλείψεις σε λεμόνια, πορτοκάλια  και μπρόκολα παρατηρούνται στην εγχώρια αγορά  καθώς οι εγχώριες παραγωγικές δυνατότητες έχουν εξαντληθεί  με συνέπεια οι ανάγκες   των καταναλωτών να καλύπτονται από εισαγωγές, οι οποίες όμως δεν φαίνονται ικανές  να  ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των καταναλωτών.
Τα λεμόνια και τα πορτοκάλια εξαιτίας της πανδημίας του Covid 19  έχουν γίνει περιζήτητα λόγω των ιδιοτήτων που έχουν  στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού στον άνθρωπο. Κάποιες ποσότητες λεμονιών που φθάνουν  στην αγορά η τιμή τους είναι υψηλότερη έως 30%. Το τιμολόγιο αγοράς εμφανίζει τιμή στο 1, 10 ευρώ το κιλό. Στα πορτοκάλια ο κόστος αγοράς  πλησιάζει το 1 ευρώ και στα μπρόκολα το κόστος είναι αυξημένο κατά 30%.
 Η  Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή αναμένεται  να εντείνει  τους ελέγχου στις λαϊκές αγορές και στα  σούπερ μάρκετ για την αποτροπή  κρουσμάτων  κερδοσκοπίας σε βάρος των καταναλωτών. Σύμφωνα με πληροφορίες που προέρχονται  από τον τομέα του Εμπορίου μέχρι σήμερα δεν έχουν  σημειωθεί ελλείψεις σε άλλα προϊόντα.
 
Νίκος Θεοδωρόπουλος 
ntheo@bankingnews.gr    

www.bankingnews.gr

Νίκος Θεοδωρόπουλος

BREAKING NEWS