Tα 7 «πρέπει» του ΔΝΤ προς τις τράπεζες απέναντι στο σοκ του κορωνοιού

Tα 7 «πρέπει» του ΔΝΤ προς τις τράπεζες απέναντι στο σοκ του κορωνοιού
Μην αλλάζετε τους όρους του παιχνιδιού συμβουλεύει το Ταμείο
Επτά σημαντικές συμβουλές προς τα χρηματοπιστωτικά συστήματα, στο πλαίσιο της μεγάλης εμπειρίας του δίδει το IMF στο blog του, απευθυνόμενο τόσο στις τράπεζες όσο και στους εποπτικούς τους φορείς προκειμένου να αντιμετωπιστεί η τρέχουσα κρίση και οι επιπτώσεις της.
Μερικές από τις συμβουλές αυτές είναι πως δεν αλλάζουμε τους όρους που ισχύουν στα συστήματα των τραπεζών, δίδουμε χρόνο όπου αυτό είναι δυνατόν, καταγράφουμε τις ζημιές, λειτουργούμε σε ένα διεθνές περιβάλλον, χρησιμοποιούμε όλα τα κεφαλαιακά αποθέματα που φτιάχτηκαν γι’ αυτό το σκοπό.
Σημειώνει πως μετά το πέρας της τρέχουσας κρίσης πολλές τράπεζες διεθνώς μπορεί να χρειστούν μια νέα ανακεφαλαιοποίηση και ξεδιπλώνει τις δυνητικές συνέπειες από την πρωτόγνωρη κατάσταση που αντιμετωπίζουν παγκοσμίως τα πιστωτικά ιδρύματα.

Τραπεζική συνταγή συστήματος

Όπως και οι εμπειρογνώμονες στον τομέα της υγείας, οι εποπτικές αρχές των τραπεζών ανταποκρίνονται σε μια ταχέως μεταβαλλόμενη και έκτακτη κατάσταση.
Οι επόπτες πρέπει να συνδυάζουν τα εργαλεία από την εργαλειοθήκη τους για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, συμβάντων λειτουργικού κινδύνου και επεισοδίων stress στις τράπεζες. 
Με το παγκόσμιο πλεονέκτημα του, και αντλώντας από την εμπειρία του παρελθόντος, το ΔΝΤ μπορεί να προσφέρει κάποιες πρόσθετες οδηγίες για την πορεία διαφυγής προς τα εμπρός:
 1.  Μην αλλάζετε τους κανόνες.
Κάνοντας αυτό στη μέση μιας κρίσης είναι πιθανό να προκαλέσει μεγαλύτερη σύγχυση.
Παρομοίως, να είστε έτοιμοι να δώσετε στις τράπεζες χρόνο να συμμορφωθούν με τους κανόνες,  αν ακόμη δεν έχουν επιτύχει τους στόχους που τους έχουν τεθεί  και να σταματήσετε να εφαρμόζετε νέες πρωτοβουλίες - οι τράπεζες θα πρέπει να παραμείνουν επικεντρωμένες στη διατήρηση των τρεχουσών λειτουργιών τους δεδομένων των αυξημένων δυσχερειών λόγω των εξ’ αποστάσεως εργασιών.
2. Χρησιμοποιήστε τα αποθέματα. Οι ρυθμιστικές αρχές οφείλουν να κοινοποιούν με σαφήνεια ότι τα αποθέματα κεφαλαίου και ρευστότητας θα πρέπει να υποστηρίζουν τη συνέχιση των τραπεζικών δανείων, χωρίς δυσμενείς συνέπειες για τη λειτουργία των τραπεζών. Οι τράπεζες δημιούργησαν αυτά τα αποθέματα ασφαλείας πολύ πάνω από τα ελάχιστα πρότυπα της Βασιλείας για να διαχειριστούν τις πιέσεις  που αντιμετωπίζουν για ρευστότητα και την απώλεια εσόδων από τις αποπληρωμές δανείων που χάθηκαν.
 3. Ενθαρρύνετε την τροποποίηση του δανείου. Οι εποπτικές αρχές θα πρέπει να ενημερώνουν με σαφήνεια τις τράπεζες για την ενεργό αναδιάρθρωση του δανειακού τους χαρτοφυλακίου για τους δανειολήπτες και τους τομείς που έχουν πληγεί σημαντικά από το σοβαρό αλλά προσωρινό σοκ. Θα πρέπει επίσης να υπενθυμίζουν στις τράπεζες την ευέλικτη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου και τα λογιστικά πρότυπα απομείωσης στις περιπτώσεις αυτές.  Τα λογιστήρια βοήθησαν με επιτυχία να αποσαφηνιστεί στους ελεγκτές τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να εξεταστούν οι τροποποιήσεις αυτές μόλις αρχίσει η ανάκαμψη της οικονομίας.
 4. Μην κρύβετε τις απώλειες. Οι τράπεζες, οι επενδυτές, οι μέτοχοι και ακόμη και οι φορολογούμενοι πρέπει να τις αναλάβουν. Η διαφάνεια βοηθά ώστε να προετοιμαστούν όλοι οι μέτοχοι. Οι εκπλήξεις μόνον επιδεινώνουν την αντίδρασή τους όπως αποδείχθηκε κατά τη διάρκεια της κρίσης του 2008.
 5. Αποσαφήνιση της κανονιστικής μεταχείρισης των μέτρων στήριξης. Η διευκρίνιση του τρόπου με τον οποίο οι τράπεζες και οι ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να αντιμετωπίζουν τα φορολογικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που απευθύνονται άμεσα στους δανειολήπτες, των πιστωτικών εγγυήσεων, των αδειών πληρωμής, των άμεσων μεταβιβάσεων και των επιδοτήσεων - πέρα ​​από τις υπάρχουσες κατευθυντήριες γραμμές στο κεφαλαιακό πλαίσιο της Βασιλείας, θα βοηθούσε στη συνολική διαφάνεια.
 6. Ενίσχυση της επικοινωνίας. Ενθάρρυνση του διαρκούς διαλόγου μεταξύ των εποπτικών αρχών και των τραπεζών, ιδίως σε αυτή την άνευ προηγουμένου κατάσταση της  εργασίας εξ αποστάσεως με τους συναδέλφους, τους πελάτες και τους επιβλέποντες. Τυπικά, οι απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων σε βασικούς τομείς, όπως οι θέσεις ρευστότητας και πιστωτών, ενισχύονται σε μια κρίση, αλλά λόγω λειτουργικών διαταραχών, η αναβολή άλλων απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων, λιγότερο σημαντικών για την αξιολόγηση της χρηματοοικονομικής υγείας, μπορεί να έχει νόημα.
 7. Συντονιστείτε πέρα ​​από τα σύνορα. Η τράπεζα είναι μια παγκόσμια επιχείρηση. Ο ευρύς συντονισμός μεταξύ των εθνικών ρυθμιστικών αρχών σε διεθνές επίπεδο είναι επιτακτική. Αυτή η κρίση θα περάσει τελικά και οι επιπτώσεις ενδέχεται να χρειαστούν χρόνο για να διαλυθούν, αλλά η διατήρηση της ακεραιότητας του διεθνούς πλαισίου θα είναι καθοριστικής σημασίας για την αξιοπιστία και την ακεραιότητα του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος. Διεθνείς οργανισμοί όπως το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και η Επιτροπή της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία εργάζονται νύχτα και μέρα για να το κάνουν ακριβώς αυτό.
 
Θα είναι αρκετό;
 
Με απλά λόγια, μπορεί να είναι πολύ νωρίς για να το πείτε.
Σε αυτό το σημείο, οι συνθήκες σε πολλές χώρες είναι εξίσου σοβαρές με το δυσμενές σενάριο των προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων που χρησιμοποιούν συνήθως οι ρυθμιστικές αρχές των τραπεζών για να αξιολογήσουν τις επιθέσεις.
Και μπορεί να επιδεινωθεί.
Όλα αυτά υποθέτουν ότι η οικονομική δραστηριότητα θα μπορούσε να ξεκινήσει αργότερα εντός του τρέχοντος έτους, αλλά πρέπει επίσης να εξετάσουμε και πιο αρνητικά σενάρια. Σε πιο αυστηρές συνθήκες, θα πρέπει να επανεξετάσουμε ουσιαστικά  την εργαλειοθήκη μας. Ορισμένα τραπεζικά συστήματα μπορεί να χρειαστεί να ανακεφαλαιοποιηθούν ή ακόμη και να αναδιαρθρωθούν. Το ΔΝΤ έχει βαθιά εμπειρία βοηθώντας τις χώρες να ανοικοδομήσουν τα προβληματικά τραπεζικά συστήματα μέσω των προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας και θα είναι έτοιμο να βοηθήσει.
 
Τα χαρακτηριστικά της κρίσης

Σήμερα αντιμετωπίζουμε οικονομικές αναταραχές δυνητικά πιο σοβαρές από ό, τι παρατηρήσαμε κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης.
Η πανδημία του κοροναϊού είναι ένα διαφορετικό είδους σοκ αναφέρεται στην ίδια έκφραση άποψης του Ταμείου.
Ποτέ μέχρι τώρα δεν έχουν κλείσει οι σύγχρονες οικονομίες  τόσο απότομα.
Από τη μία εβδομάδα στην άλλη, πολλοί εργαζόμενοι έχασαν τη δουλειά τους και τους μισθούς τους. Εστιατόρια, ξενοδοχεία και αεροπλάνα όλα άδεια.
Και οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν πλέον απότομες απώλειες στα εισοδήματά τους και πιθανές διευρυμένες πτωχεύσεις .
Η πίεση στο τραπεζικό σύστημα αυξάνεται και οι υψηλότερες αθετήσεις του χρέους είναι προ των πυλών.
Και πολλοί τώρα αναμένουν σοκ στον χρηματοπιστωτικό τομέα παρόμοιο σε μέγεθος με την κρίση του 2008.
Όπως και οι εμπειρογνώμονες στον τομέα της υγείας, οι εποπτικές αρχές των τραπεζών ανταποκρίνονται σε μια ταχέως μεταβαλλόμενη και έκτακτη κατάσταση.
Η ερώτηση στο μυαλό όσων χαράσουν πολιτική στο τραπεζικό σύστημα είναι το πώς πρέπει να προετοιμαστούν γι' αυτό.
Μόλις πριν από μια δεκαετία, οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής σε παγκόσμιο επίπεδο συναντήθηκαν σε μια πρωτοφανή επίδειξη συντονισμού για να ξεκινήσουν την ανάπτυξη ενός ανανεωμένου κανονιστικού πλαισίου για τον χρηματοπιστωτικό τομέα.
Αυξήθηκαν σημαντικά τα ελάχιστα πρότυπα τόσο για την ποιότητα όσο και για το ύψος της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών και της ρευστότητας και κατάφεραν να δημιουργήσουν ένα πιο ανθεκτικό τραπεζικό σύστημα σχεδιασμένο να διατηρεί τα αποθέματα ασφαλείας πάνω από το ελάχιστο όριο σε περιόδους stress
Κατά την τρέχουσα κρίση, οι εθνικές αρχές λαμβάνουν μια σειρά μέτρων για την παροχή δημοσιονομικής στήριξης και οι κεντρικές τράπεζες ανοίγουν νέες γραμμές ρευστότητας. Πώς πρέπει να ανταποκρίνονται οι εποπτικές αρχές των τραπεζών προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεχής εμπιστοσύνη στο τραπεζικό σύστημα;
Τα παραπάνω υπογράφουν  οι κ.κ. Τοbias Adrian kai Aditza Narain

Ειρήνη Σακελλάρη
irini9901@yahoo.gr

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS