Οι εκτιμήσεις των αναλυτών για τα αποτελέσματα της Lamda – Ώθηση από κέρδη λόγω αποτίμησης ακινήτων

Οι εκτιμήσεις των αναλυτών για τα αποτελέσματα της Lamda – Ώθηση από κέρδη λόγω αποτίμησης ακινήτων
Τα κέρδη θα ευνοηθούν από κέρδη λόγω αποτίμησης ακινήτων ύψους 83 εκατ. ευρώ από 56,8 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση
Σήμερα (7/4) μετά το κλείσιμο της αγοράς δημοσιεύει αποτελέσματα χρήσης 2019 η Lamda.
Σύμφωνα με τη Euroxx τα EBITDA για το σύνολο της χρήσης και προ αποτελέσματος αποτίμησης ακινήτων αναμένονται στα 51 εκατ. ευρώ από 46,8 εκατ. ευρώ το 2018, ήτοι αύξηση 9%.
Η χρηματιστηριακή αποδίδει την αύξηση κυρίως στην εφαρμογή του λογιστικού προτύπου 16.
Τα καθαρά κέρδη αναμένεται να ανέλθουν στα 68,4 εκατ. ευρώ από 42,3 εκατ. ευρώ.
Τα αποτελέσματα θα ευνοηθούν από κέρδη λόγω αποτίμησης ακινήτων ύψους 83 εκατ. ευρώ από 56,8 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση.
Το διοικητικό συμβούλιο αναμένεται να προτείνει στη γενική συνέλευση τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση.
Ισχυρά αποτελέσματα περιμένει και η Eurobank Equities με τα EBITDA να ενισχύονται λόγω κερδών από αποτίμηση ακινήτων.
Τα EBITDA στο τέταρτο τρίμηνο αναμένονται στα 14,3 εκατ. ευρώ από 12,1 εκατ. ευρώ.
Η χρηματιστηριακή θα επικεντρωθεί στις δύσκολες συνθήκες λειτουργίας από την αρχή του έτους, εν μέσω μέτρων κατά της πανδημίας που οδήγησαν σε κλείσιμο και των εμπορικών κέντρων.

www.bankingnews.gr

BREAKING NEWS