Αντικρουόμενες απόψεις των «παικτών» της αγοράς για τους συμψηφισμούς απαιτήσεων από τους Διαχειριστές

Αντικρουόμενες απόψεις των «παικτών» της αγοράς για τους συμψηφισμούς απαιτήσεων από τους Διαχειριστές
Τη στιγμή που η ΔΕΗ προτείνει πλήρη συμψηφισμό όλων των απαιτήσεων, φορείς των ΑΠΕ ζητούν να αποκλειστούν ο ΔΑΠΕΕΠ και ο ΔΕΔΔΗΕ ως Διαχειριστής των ΜΔΝ
Αντικρουόμενες είναι οι απόψεις που εκφράζονται από τους συμμετέχοντες στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στο πλαίσιο της διαβούλευσης που διενεργεί που διενήργησε η ΡΑΕ σχετικά με τους συμψηφισμούς απαιτήσεων στους λογιστικούς λογαριασμών των Διαχειριστών.
Είναι χαρακτηριστικό ότι η ΔΕΗ ζητεί πλήρη συμψηφισμό όλων των απαιτήσεων και υποχρεώσεων ενώ οι φορείς που εκπροσωπούν τις ΑΠΕ τάσσονται κατά των συμψηφισμών και εκφράζουν έντονη ανησυχία για τον κίνδυνο να πληγεί η βιωσιμότητα του Ειδικού Λογαριασμού των ΑΠΕ, ειδικά υπό το πρίσμα της μείωσης της τιμής των CO2 και της Οριακής Τιμής του Συστήματος.
Συγκεκριμένα την κατηγορηματική αντίθεση της στην διενέργεια συμψηφισμών απαιτήσεων στους λογιστικούς λογαριασμούς από το ΔΑΠΕΕΠ και τον ΔΕΔΔΗΕ εκφράζει η ΕΛΕΤΑΕΝ (Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας) υποστηρίζοντας ότι οι συμψηφισμοί κάθε είδους πρέπει να συνιστούν έκτακτο μέτρο διότι μειώνουν τη διαφάνεια στην αγορά, ενώ στο παρελθόν έχουν δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα και στρεβλώσεις.
Η ΕΛΕΤΑΕΝ ανησυχεί ότι η θεσμοθέτηση δυνατότητας διενέργειας συμψηφισμών μεταξύ διαφορετικών λογιστικών λογαριασμών του ΔΑΠΕΕΠ αλλά και του ΔΕΔΔΗΕ ΜΔΝ, μπορεί να επιφέρει σημαντικές καθυστερήσεις στις πληρωμές των παραγωγών ΑΠΕ. Μάλιστα κάνει ειδική αναφορά στην τρέχουσα συγκυρία την οποία χαρακτηρίζει ως εξαιρετικά δύσκολη για τον ΕΛΑΠΕ ενώ προσθέτει ότι η δυνατότητα συμψηφισμών ανάμεσα σε όλους τους λογιστικούς λογαριασμούς που τηρούν ο ΔΑΠΕΕΠ και ο ΔΕΔΔΗΕ, μπορεί να υπονομεύσει την εμπρόθεσμη εξόφληση των ρυθμιζόμενων χρεώσεων από τους προμηθευτές.
Τέλος η ΕΛΕΤΑΕΝ σημειώνει ότι η ασαφής διατύπωση της «μη ύπαρξης παλαιότερων ληξιπρόθεσμων οφειλών», ως μοναδικό κριτήριο ελέγχου της δυνατότητας συμψηφισμού μεταξύ διαφορετικών λογιστικών λογαριασμών, δεν είναι επαρκής.

Προνομιακή μεταχείριση της ΔΕΗ

Από τη πλευρά του ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτροπαραγωγών από ΑΠΕ (ΕΣΗΑΠΕ) υπενθυμίζει ότι η θέσπιση του μέτρου των συμψηφισμών έγινε προκειμένου να καλυφθούν οι οφειλές της ΔΕΗ προς τον ΑΔΜΗΕ και ότι ο συμψηφισμός με τον ΔΑΠΕΕΠ και τον ΔΕΔΔΗΕ ΜΔΝ καταστρατηγεί την προτεραιότητα που έχει θεσπιστεί από τη ΡΑΕ με σειρά αποφάσεων και επιβολή προστίμων στην εξόφληση των ρυθμιζόμενων χρεώσεων από τους προμηθευτές ακόμη και στην περίπτωση που αυτές δεν έχουν εισπραχθεί από τον τελικό καταναλωτή
Σύμφωνα με τον ΕΣΗΑΠΕ η λήψη ενός καταχρηστικού μέτρου από την πολιτεία όχι μόνο δεν θα βοηθήσει την ήδη δύσκολη και επιδεινούμενη κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο ΕΛΑΠΕ αλλά και θα τις μεταθέσει χρονικά ακόμη περισσότερο, θέτοντας σε προτεραιότητα τις πληρωμές της ΔΕΗ και νομιμοποιώντας την προνομιακή αντιμετώπιση της ΔΕΗ έναντι των υπολοίπων συμμετεχόντων στην αγορά και ειδικά σε βάρος του ΕΛΑΠΕ

Υπέρ του συμψηφισμού και παλαιότερων υποχρεώσεων η ΔΕΗ

Από την πλευρά της η ΔΕΗ τάσσεται υπέρ των συμψηφισμών και στην επιστολή της αναφέρει ότι η υπό έκδοση υπουργική απόφαση θα πρέπει αφενός να διασφαλίσει τη αποτελεσματική άσκηση του δικαιώματος συμψηφισμού απαιτήσεων ώστε να λειτουργούν ομαλά και να διευκολύνονται οι οικονομικές σχέσεις μεταξύ των συμμετεχόντων στην αγορά και των διαχειριστών αλλά και να προστατεύονται οι οικονομικές απαιτήσεις των διαχειριστών.
Σύμφωνα με τη ΔΕΗ οι συμψηφισμοί θα πρέπει, όπως προτείνεται από τον ΔΑΠΕΕΠ και τον ΔΕΔΔΗΕ να διενεργούνται στο σύνολο των απαιτήσεων- υποχρεώσεων, ενώ τάσσεται υπέρ του συμψηφισμού και παλαιότερων ανεξόφλητων υποχρεώσεων. Η ΔΕΗ ζητεί ακόμη οι συμψηφισμοί να αφορούν και την αγορά εξισορρόπησης.
Τέλος από την πλευρά της η Elpedison τάσσεται υπέρ των συμψηφισμών τόσο από τον ΔΕΔΔΗΕ όσο και από τον ΑΔΜΗΕ σε ό,τι αφορά το λογαριασμό της χρέωσης χρήσης συστήματος. Μάλιστα σημειώνει ότι οι συμψηφισμοί αποτελούν μέτρο διευκόλυνσης της ρευστότητας σημειώνοντας ότι η απουσία ρευστότητας αποτελεί συστημικό κίνδυνο για την αγορά και χαρακτηρίζει το εργαλείο των συμψηφισμών ως εργαλείο σταθερότητας της αγοράς.

Πηγή: www.worldenergynews.gr
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS