Ενεργοποιείται η δράση για την επιταγή κατάρτισης των επιστημόνων

Ενεργοποιείται η δράση για την επιταγή κατάρτισης των επιστημόνων
Τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Easy-Education αναλαμβάνουν την ενεργοποίσηση επιταγής των 600 ευρώ, την υλοποίηση της τηλεκατάρτισης αλλά και όλη την απαραίτηση διεκπεραίωση γραφειοκρατικών διαδικασιών με αμεσότητα και ασφάλεια
Σύμφωνα με την επίσημη πρόσκληση από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (αναρτητέα στις 03/04/2020 - ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ) ενεργοποιείται η υλοποίηση της δράσης που είχε εξαγγείλλει νωρίτερα η κυβέρνηση και αφορά στη στήριξη των επιστημόνων - αυτοαπασχολούμενων με επιταγή κατάρτισης και απολαβές των δικαιούχων 600€.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Σκοπός της δράσης είναι πρωτίστως η ενίσχυση των επιστημόνων που εντάσσονται στους έξι (6) βασικούς επιστημονικούς κλάδους της χώρας με προσόντα και δεξιότητες που αποτελούν εργαλεία για την αναβάθμιση της ποιότητας και της παραγωγικότητας της εργασίας των συμμετεχόντων.

Αναλυτικές πληροφορίες δικαιούχων.
o Δικαιούχοι της δράσης:
Οι επιστήμονες / επαγγελματίες όλης της Επικράτειας που εντάσσονται στους κάτωθι έξι βασικούς επιστημονικούς κλάδους:
α) οικονομολόγοι/λογιστές
β) μηχανικοί
γ) δικηγόροι ανεξάρτητοι επαγγελματίες ή με έμμισθη εντολή
δ) ιατροί
ε) εκπαιδευτικοί
στ) ερευνητές

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΤΑΓΗΣ
• Οι ενταγμένοι βάσει ΚΑΔ δραστηριότητας (κύριας/δευτερεύουσας) στους παραπάνω κλάδους, όπως αναλυτικά οι ΚΑΔ* αυτοί προσδιορίζονται στο μητρώο δικαιούχων σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας πρόσκλησης.

*Δείτε ΕΔΩ τους "Επίσημα Δικαιούχους του εκπαιδευτικού επιδόματος"

Στην συγκεκριμένη δράση δεν αποτελούν δικαιούχους οι Δημόσιο Υπάλληλοι, Άνεργοι, Αναπληρωτές, Μισθωτοί.

o Καταβολή εκπαιδευτικού επιδόματος των 600€

1η δόση : Αμέσως μετά την ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης, καταβάλλεται προκαταβολή εκπαιδευτικού επιδόματος ύψους 400€.
2η δόση : Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης, καταβάλλεται η δεύτερη δόση του εκπαιδευτικού επιδόματος ύψους 200€.
Για την ενεργοποίηση και είσπραξη του επιδόματος 600€ συμπληρώστε την αίτηση.

Image

Τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο, Easy-Education, αδειοδοτημένα από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων / Γενική Γραμματεία Δια βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.), όντας μέλη του επίσημου μητρώου παρόχων κατάρτισης αναλαμβάνουν την ενεργοποίσηση επιταγής των 600 ευρώ, την υλοποίηση της τηλεκατάρτισης αλλά και όλη την απαραίτηση διεκπεραίωση γραφειοκρατικών διαδικασιών με αμεσότητα και ασφάλεια.
Περίοδος υποβολής αιτήσεων ωφελουμένων : 09/04/2020 -16/04/2020

Για κάθε ενδιαφερόμενο θα πρέπει να υποβληθεί αίτηση με έναν από τους παρακάτω 2 τρόπους.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 1 (προτεινόμενη)
Απλή αποστολή εξουσιοδότησης υλοποίησης όλων των απαιτούμενων ενεργειών από μεριάς του παρόχου κατάρτισης (χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τον δικαιούχο).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 2
Να συμπληρώσετε και να υποβάλετε την αίτηση ο/η ίδιος/α σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, κάνοντας χρήση των κωδικών taxisnet που διαθέτετε, στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (https://elearning.yeka.gr )

Περίοδος ενεργοποίησης επιταγής κατάρτισης ωφελουμένων: 09/04/2020 – 20/04/2020

Πληροφορίες για το πρόγραμμα τηλεκατάρτισης
Η διάρκεια της κατάρτισης ανέρχεται σε 100 διδακτικές ώρες. Η κάθε διδακτική ώρα έχει διάρκεια κατ’ ελάχιστον σαράντα (40) λεπτά.
Το πρόγραμμα τηλεκατάρτισης άρχεται το αργότερο την 20η/4/2020 με την υποχρεωτική διαβίβαση των κωδικών πρόσβασης στην πλατφόρμα τηλεκατάρτισης (για την οποία θα έχετε και αναλυτικό οδηγό χρήσης) προς τους ωφελούμενους, των οποίων οι επιταγές κατάρτισης έχουν ενεργοποιηθεί και ολοκληρώνεται το αργότερο έως και την 30η/4/2020.
Η τηλεκατάρτιση θα πραγματοποιείται αποκλειστικά με ασύγχρονη μέθοδο, δηλαδή θα μπορεί να λαμβάνει χώρα οποτεδήποτε εντός του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος, σε ώρα και τόπο της απολύτου επιλογής του ωφελούμενου.
Δείτε εδώ τα ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορείτε να ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΔΩ.
Κέντρο Δια βίου Μάθησης Easy Education – Υπ.Σπουδών ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Τηλ. 23310 70102 & 22004 (Δευ-Παρ 10.00-17.00)
katartisi@easy-education.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS