Υποχρεωτική αλλαγή ελεγκτικής εταιρίας για 20 εισηγμένες και τράπεζες το 2020

Υποχρεωτική αλλαγή ελεγκτικής εταιρίας για 20 εισηγμένες και τράπεζες το 2020
Τι ξεκαθαρίζει οδηγία της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και ο «πανικός» που έρχεται το 2023
Καμία εισηγμένη εταιρία δεν μπορεί να συνεχίσει φέτος με τον ορκωτό ελεγκτή και την ελεγκτική εταιρία που έχει σήμερα εφ όσον η ελεγκτική έχει συμπληρώσει εικοσαετία στον έλεγχο.
Οι εισηγμένες που ανήκουν στη συγκεκριμένη κατηγορία υπολογίζονται σε περίπου 20 και στις περισσότερες ελεγκτική εταιρία είναι η ΣΟΛ. 
Αυτά ξεκαθαρίζονται από οδηγία της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης η οποία εξαιρεί τις τράπεζες για τις οποίες υπάρχει αυστηρότερο πλαίσιο αλλαγής ορκωτού ανά πενταετία με βάση το Μνημόνιο του 2015.
Μάλιστα οι τράπεζες με επιστολή τους είχαν ζητήσει από την κυβέρνηση να μην ισχύσει η πενταετία αλλά το αίτημά τους δεν ικανοποιήθηκε γεγονός που αναμένεται να οδηγήσει τις περισσότερες στις φετινές Γενικές Συνελεύσεις να αλλάξουν ελεγκτική εταιρία.
Πέραν των εισηγμένων στην υποχρέωση αλλαγής ελεγκτικής υπάγονται και οι ασφαλιστικές εταιρίες και όλα τα τραπεζικά ιδρύματα
Αξίζει να σημειωθεί ότι το δεύτερο ακόμα μεγαλύτερο κύμα αλλαγής ελεγκτικών εταιριών έρχεται το 2023 όπου οι εισηγμένες θα πρέπει να αλλάξουν ελεγκτικές εταιρίες εφ όσον έχουν συμπληρώσει χρόνια ελέγχου πέραν της δεκαετίας.
Μάλιστα η ελεγκτική που έχει συμπληρώσει δεκαετία ή εικοσαετία ή πενταετία για τις τράπεζες δεν μπορεί να διοριστεί στην ίδια εταιρία για τα επόμενα τέσσερα έτη.
Η ΕΛΤΕ σε σχετική οδηγία που εξέδωσε επισημαίνει ότι για να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος οικειότητας και να ενισχυθεί η ανεξαρτησία των ορκωτών ελεγκτών λογιστών και των ελεγκτικών εταιρειών, είναι σημαντικό να καθοριστεί η μέγιστη διάρκεια της ανάθεσης ελέγχου ενός ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή μίας ελεγκτικής εταιρείας σε μια συγκεκριμένη ελεγχόμενη οντότητα.
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την ΕΛΤΕ η διάρκεια της ανάθεσης ελέγχου υπολογίζεται από το πρώτο οικονομικό έτος που περιγράφεται στην επιστολή ανάθεσης ελέγχου, με την οποία ο ελεγκτής διορίστηκε για πρώτη φορά για τη διενέργεια διαδοχικών υποχρεωτικών ελέγχων της ίδιας ΟΔΣ.
Μάλιστα δεν παρέχεται η δυνατότητα να παρακαμφθεί η νομοθεσία με ενδιάμεσες διακοπές ενώ έμφαση θα δίνεται από την ΕΛΤΕ  περιπτώσεις ελεγκτικών εταιρειών ή δικτύων που ενδέχεται  να συμμετέχουν σε νομικά σχήματα, τα οποία αποσκοπούν στην αποφυγή αυτών των υποχρεώσεων.
Σε εξαιρετικές και αιτιολογημένες περιπτώσεις, η ΟΔΣ μπορεί να ζητήσει από την ΕΛΤΕ να εγκρίνει μόνο μία παράταση, η οποία μπορεί να είναι μέχρι δύο (2) έτη για τον επαναδιορισμό του ελεγκτή.
Για να δείτε αναλυτικά την οδηγία της ΕΛΤΕ πατήστε εδώ

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com

www.bankingnews.gr

Υποχρεωτική αλλαγή ελεγκτικής εταιρίας για 20 εισηγμένες και τράπεζες το 2020

Τι ξεκαθαρίζει οδηγία της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και ο «πανικός» που έρχεται το 2023

 

Καμία εισηγμένη εταιρία δεν μπορεί να συνεχίσει φέτος με τον ορκωτό ελεγκτή και την ελεγκτική εταιρία που έχει σήμερα εφ όσον η ελεγκτική έχει συμπληρώσει εικοσαετία στον έλεγχο. Οι εισηγμένες που ανήκουν στη συγκεκριμένη κατηγορία υπολογίζονται σε περίπου 20 και στις περισσότερες ελεγκτική εταιρία είναι η ΣΟΛ.  Αυτά ξεκαθαρίζονται από οδηγία της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης η οποία εξαιρεί τις τράπεζες για τις οποίες υπάρχει αυστηρότερο πλαίσιο αλλαγής ορκωτού ανά πενταετία με βάση το Μνημόνιο του 2015.

Μάλιστα οι τράπεζες με επιστολή τους είχαν ζητήσει από την κυβέρνηση να μην ισχύσει η πενταετία αλλά το αίτημά τους δεν ικανοποιήθηκε γεγονός που αναμένεται να οδηγήσει τις περισσότερες στις φετινές Γενικές Συνελεύσεις να αλλάξουν ελεγκτική εταιρία.

Πέραν των εισηγμένων στην υποχρέωση αλλαγής ελεγκτικής υπάγονται και οι ασφαλιστικές εταιρίες και όλα τα τραπεζικά ιδρύματα

Αξίζει να σημειωθεί ότι το δεύτερο ακόμα μεγαλύτερο κύμα αλλαγής ελεγκτικών εταιριών έρχεται το 2023 όπου οι εισηγμένες θα πρέπει να αλλάξουν ελεγκτικές εταιρίες εφ όσον έχουν συμπληρώσει χρόνια ελέγχου πέραν της δεκαετίας. Μάλιστα η ελεγκτική που έχει συμπληρώσει δεκαετία ή εικοσαετία ή πενταετία για τις τράπεζες δεν μπορεί να διοριστεί στην ίδια εταιρία για τα επόμενα τέσσερα έτη.

Η ΕΛΤΕ σε σχετική οδηγία που εξέδωσε επισημαίνει ότι για να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος οικειότητας και να ενισχυθεί η ανεξαρτησία των ορκωτών ελεγκτών λογιστών και των ελεγκτικών εταιρειών, είναι σημαντικό να καθοριστεί η μέγιστη διάρκεια της ανάθεσης ελέγχου ενός ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή μίας ελεγκτικής εταιρείας σε μια συγκεκριμένη ελεγχόμενη οντότητα.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την ΕΛΤΕ η διάρκεια της ανάθεσης ελέγχου υπολογίζεται από το πρώτο οικονομικό έτος που περιγράφεται στην επιστολή ανάθεσης ελέγχου, με την οποία ο ελεγκτής διορίστηκε για πρώτη φορά για τη διενέργεια διαδοχικών υποχρεωτικών ελέγχων της ίδιας ΟΔΣ. Μάλιστα δεν παρέχεται η δυνατότητα να παρακαμφθεί η νομοθεσία με ενδιάμεσες διακοπές ενώ έμφαση θα δίνεται από την ΕΛΤΕ  περιπτώσεις ελεγκτικών εταιρειών ή δικτύων που ενδέχεται  να συμμετέχουν σε νομικά σχήματα, τα οποία αποσκοπούν στην αποφυγή αυτών των υποχρεώσεων. Σε εξαιρετικές και αιτιολογημένες περιπτώσεις, η ΟΔΣ μπορεί να ζητήσει από την ΕΛΤΕ να εγκρίνει μόνο μία παράταση, η οποία μπορεί να είναι μέχρι δύο (2) έτη για τον επαναδιορισμό του ελεγκτή.

Για να δείτε αναλυτικά την οδηγία της ΕΛΤΕ πατήστε εδώ

Νίκος Καρούτζος

nkaroutzos@gmail.com


Νίκος Καρούτζος

BREAKING NEWS