Ισχυρή Ευρωπαϊκή Πίστη με αύξηση κερδών 45,5% - Άνοδος 11,3% στα έσοδα

Ισχυρή Ευρωπαϊκή Πίστη με αύξηση κερδών 45,5% - Άνοδος 11,3% στα έσοδα
Σημαντική ισχυροποίηση των Ιδίων Κεφαλαίων κατά 21,8% στα 141,2 εκ. ευρώ, έναντι 115,9 εκ. ευρώ της 31/12/2018
Την αισιοδοξία τους ότι η κρίση της πανδημίας θα τελειώσει σύντομα και ότι επηρεάζει μόνο πρόσκαιρα την ασφαλιστική αγορά, εξέφρασε η διοίκηση της Ευρωπαϊκής Πίστης, χαρακτηρίζοντας το 2019 ως το καλύτερος έτος για τον Όμιλο με το θετικό πρόσημο να κυριαρχεί στις μεταβολές του συνόλου των οικονομικών μεγεθών του.
Ο πρόεδρος της εταιρίας κ. Νίκος Χαλκιόπουλος τόνισε ότι η κρίση και η πτώση των τιμών των μετοχών και των Ομολόγων δεν φαίνεται να επηρεάζει την φερεγγυότητα της ασφαλιστικής αγοράς, καθώς οι όποιες απώλειες αντισταθμίζονται από τα κέρδη του 2019.
Σε συνέντευξη Τύπου ο Στέφανος Βερζοβίτης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και Γενικός Διευθυντής Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών σημείωσε ότι κατά το 2019 ο Όμιλος έγραψε:
- Ισχυρή αύξηση 45,5% στα κέρδη προ φόρων, τα οποία ανήλθαν σε 22,4 εκ. ευρώ., από 15,4 εκ. ευρώ το 2018.
- Αύξηση των συνολικών εσόδων του Ομίλου κατά 11,3%, στα 225,3 εκ. ευρώ.
Τα εγγεγραμμένα (μικτά) ασφάλιστρα και συναφή έσοδα αυξήθηκαν κατά 11,2% στα 212,4 εκ. ευρώ από 191,0 εκ. ευρώ το 2018, με τον κλάδο Ζωής να σημειώνει τη μεγαλύτερη αύξηση (+28,7%).
Αύξηση του Ενεργητικού κατά 12,2% στα 481,7 εκ. ευρώ, έναντι 429,4 εκ. ευρώ της χρήσης 2018.
Σημαντική ισχυροποίηση των Ιδίων Κεφαλαίων κατά 21,8% στα 141,2 εκ. ευρώ, έναντι 115,9 εκ. ευρώ της 31/12/2018.
Περαιτέρω ισχυροποίηση του Δείκτη Φερεγγυότητας (SCR) κατά 7,8 ποσοστιαίες μονάδες σε 167,6% θωρακίζοντας ακόμη περισσότερο την αξιοπιστία της Εταιρίας και διασφαλίζοντας το μέλλον των εκατοντάδων χιλιάδων ασφαλισμένων της.
Αύξηση των ασφαλιστικών προβλέψεων κατά 5,9% στα 302,6 εκ. ευρώ, έναντι 285,7 εκ. ευρώ της προηγουμένης χρήσης.
Αύξηση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου στα 382,1 εκ. ευρώ, έναντι 333,8 εκ. ευρώ στα τέλη του 2018.
Αύξηση των αποζημιώσεων των ασφαλισμένων κατά 9,2% στα 102,2 εκ. ευρώ, έναντι 93,6 εκ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης.
Ο Όμιλος, με βάση τα συνολικά ασφάλιστρα, κατέχει μερίδιο αγοράς 5,2%, το οποίο έχει διπλασιαστεί τα δέκα τελευταία έτη, ενώ παρουσιάζει υψηλή ρευστότητα, γεγονός που του επιτρέπει να έχει μηδενικό δανεισμό, σημαντικά ελεύθερα αποθεματικά και να καταβάλλει άμεσα τις υποχρεώσεις προς τους πελάτες του.
Εκτός από τα αποτελέσματα του Ομίλου, ενημέρωσε και για την απόφαση του ΔΣ να προτείνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Α.Ε.Γ.Α. Ευρωπαϊκή Πίστη στις 28 Απριλίου 2020, τη διανομή μερίσματος ύψους 0,24 ευρώ ανά μετοχή. Παράλληλα, παρουσίασε τους στόχους και τις προοπτικές του Ομίλου για το τρέχον έτος για συνολική αύξηση της παραγωγής κατά 6% και ταυτόχρονη μείωση των λειτουργικών εξόδων κατά 15%.
Ο κ. Χρήστος Γεωργακόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος τόνισε ότι ο Όμιλος ενίσχυσε ακόμα περισσότερο τη θέση του στην Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά, σε μία χρονιά που ανέδειξε περαιτέρω τον ουσιαστικό ρόλο της Ιδιωτικής Ασφάλισης στην ελληνική κοινωνία.

Αντώνης Βασιλόπουλος
antonpaper@yahoo.com

www.bankingnews.grbankingnews.gr

BREAKING NEWS