Τα φαρμακεία, οι λαβίδες και ο ανταγωνισμός στο Αεροδρόμιο Ελ Βενιζέλος

Τα φαρμακεία, οι λαβίδες και ο ανταγωνισμός στο Αεροδρόμιο Ελ Βενιζέλος
To φαρμακείο στο Διεθνή Αερολιμένα «Ελ. Βενιζέλος» έχει πολλές ιδιομορφίες
Η περίπτωση του φαρμακείου του Αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος φαίνεται ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ιδιομορφίες πέραν της μεγάλης… λαβίδας που έχει απλωθεί εδώ και χρόνια. Ανατρέχοντας στην προκήρυξη για τη διαγωνιστική διαδικασία που λήγει στις 30 Απριλίου μεταξύ των όρων που τίθενται είναι ότι το φαρμακείο μπορεί να λειτουργεί μόνο με τη νομική μορφή της ομόρρυθμης εταιρίας όταν ο φαρμακοποιός που έχει την άδεια συστεγάζεται με άλλο φαρμακοποιό.
Αυτό το προβλέπει βέβαια η νομοθεσία.
Στη συνέχεια όμως αναφέρει ότι οι συμμετέχοντας με βάση την αποκλειστική τους κρίση μπορούν να επιλέξουν να συμμετέχουν από την αρχή της γενικής συνεργασίας ή εναλλακτικά ως consortium ή ένωση προσώπων και στην περίπτωση που επιλεγούν ως προτιμητέοι υποχρεούνται να προσκομίσουν ένα έγκυρο συμφωνητικό συνεργασίας.
Τι σημαίνει άραγε έγκυρο συμφωνητικό συνεργασίας και πως ορίζεται;
Έγκυρο μπορεί να είναι και ιδιωτικό συμφωνητικό με υπεράκτια εταιρία;
Ωστόσο οι φαρμακοποιοί ή γενικότερα τα ενδιαφερόμενα σχήματα για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις
Τριετής τουλάχιστον εμπειρία στην Ελλάδα ή το εξωτερικό για έναν τουλάχιστον από τους συμμετέχοντες στο σχήμα διεκδίκησης ή την εταιρία.
Ένα φαρμακοποιό που να έχει άδεια εγκατάστασης ή και λειτουργίας για την περιοχή των Σπάτων.
Κατ ελάχιστον 200.000 κύκλο εργασιών για το 2019 από εργασίες φαρμακείου (πως μεταφράζεται άραγε αυτό; Μόνο από φάρμακα ή και λοιπές πωλήσεις) από τους συμμετέχοντες. Μάλιστα στην προκήρυξη αναφέρεται ότι για να μην υπάρχει αμφιβολία τα 200.000 μπορούν να αποδειχτούν από κάθε έναν των συμμετεχόντων στην κοινοπραξία ή από την Κοινοπραξία από μόνη της (προφανώς αυτή πρέπει να προϋπάρχει). Άραγε αν κάποιος είναι εταίρος σε φαρμακείο πως αποδεικνύεται ο τζίρος του;
- Γενικές πληροφορίες των συμμετεχόντων και τα απαραίτητα πιστοποιητικά και άδειες για τη λειτουργία φαρμακείου.
Οι προϋποθέσεις αυτές αν μη τι άλλο δεν συνάδουν με τη γενικότερη νομοθεσία περί λειτουργίας των φαρμακείων δεδομένου ότι ο νομοθέτης δεν βάζει πλαφόν κλπ ενώ είναι προφανές ότι με δεδομένο ότι το φαρμακείο θα στεγαστεί οπωσδήποτε στο χώρο του αεροδρομίου οι όροι που μπαίνουν πέραν της ενοικίασης εγείρουν ερωτήματα περί συνθηκών στρέβλωσης αν δεν χαρακτηρίζονται φωτογραφικοί.


Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com

www.bankingnews.grΝίκος Καρούτζος

BREAKING NEWS