Ο τραγέλαφος της ΕΚΤ με την Ελλάδα: Εντός του σχεδίου Πανδημία αλλά εκτός QE, εντός waiver αλλά εκτός επενδυτικής βαθμίδας

Ο τραγέλαφος της ΕΚΤ με την Ελλάδα: Εντός του σχεδίου Πανδημία αλλά εκτός QE, εντός waiver αλλά εκτός επενδυτικής βαθμίδας
Η Ευρώπη ήταν 1000% ανέτοιμη για την κρίση του κορωνοιού, κατέρρευσε το σύμπαν επειδή καμία μεταρρύθμιση δεν είχε πραγματοποιηθεί στην ευρωζώνη….μόνο η ΕΚΤ χειραγωγούσε τις αγορές
Στην κυριολεξία θεσμικός τραγέλαφος επικρατεί στην ΕΚΤ με την Ελλάδα.
Θεσμικός τραγέλαφος γιατί η ΕΚΤ έχει υιοθετήσει πρακτικές που αναιρούν τους βασικούς κανόνες της και ταυτόχρονα έχει δημιουργήσει ένα σκιώδες πλαίσιο κανόνων παράλληλα με τους επίσημους κανόνες που δεν έχει αλλάξει.
Η ΕΚΤ είναι θεματοφύλακας των κανόνων αλλά λόγω του σοκ του κορωνοιού έχει δράσει με κριτήρια πανικού, η ΕΚΤ προσπαθεί να υποκαταστήσει τις κυβερνήσεις, έχει μπερδέψει την νομισματική πολιτική με την πολιτική.
Η περίπτωση της Ελλάδος είναι χαρακτηριστική, η ΕΚΤ έχει κινηθεί κατά τρόπο που μια απόφαση της αναιρείται από μια άλλη κοινώς τραγέλαφος.
Ποια είναι τα δεδομένα;

1)Η Ελλάδα ΔΕΝ είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, δηλαδή στο πρόγραμμα αγοράς κρατικών ομολόγων στο πλαίσιο της χαλαρής νομισματικής πολιτικής και της αγοράς χρεογράφων στην δευτερογενή αγορά.
Ο βασικός λόγος είναι ότι η Ελλάδα ΔΕΝ διαθέτει επενδυτική βαθμίδα, δεν είναι investment grade δηλαδή βαθμολογία ΒΒΒ- και υψηλότερα.

2)H Ελλάδα εντάχθηκε στο πρόγραμμα Πανδημίας μέσω του οποίου η ΕΚΤ θα αγοράσει κρατικά ομόλογα των χωρών της ευρωζώνης παράλληλα με το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης.
Η ΕΚΤ ενέταξε τα ελληνικά ομόλογα σε αυτό το πρόγραμμα, δηλαδή ενώ δεν μπορούν τα ελληνικά χρεόγραφα να ενταχθούν σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, μπορεί η ΕΚΤ να αγοράσει ελληνικό χρέος στο πρόγραμμα της Πανδημίας που είναι παράλληλο QE παράλληλο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης.
Η ΕΚΤ ουσιαστικά αναιρεί τις αποφάσεις του διοικητικού της συμβουλίου και του καταστατικού της.

3)Τα ελληνικά ομόλογα απέκτησαν ξανά waiver δηλαδή μπορούν να ενταχθούν ως εγγύηση στον μηχανισμό χρηματοδότησης των ελληνικών τραπεζών.
Το υποκριτικό είναι ότι τον Σεπτέμβριο του 2018 η ΕΚΤ απέσυρε το waiver δηλαδή την δυνατότητα να χρησιμοποιούν τα ελληνικά ομόλογα ως εγγύηση με το αιτιολογικό ότι η Ελλάδα βγήκε από τα μνημόνια και ταυτόχρονα δεν διαθέτει επενδυτική βαθμίδα.
Η Ελλάδα δεν διαθέτει επενδυτική βαθμίδα αλλά ούτε μνημόνιο αλλά η ΕΚΤ αποφάσισε να επαναφέρει το waiver.
Το μέτρο του waiver, λανθασμένα αναφέρεται ότι θα ενισχύσει την ρευστότητα των τραπεζών, οι τράπεζες ήδη χρησιμοποιούν έως 70% τα ομόλογα που έχουν σε πράξεις π.χ. repos στην διατραπεζική ή άλλες συναλλαγές οπότε ήδη διαθέτουν ρευστότητα.
Η διαφορά είναι ότι μπορούν να εκμεταλλευτούν τα χαμηλά επιτόκια της ΕΚΤ και να κερδίσουν από το carry σε επιτοκιακό επίπεδο που υπολογίζεται σε 50 εκατ τόκους τον χρόνο για κάθε τράπεζα.
Όταν θα επανέλθει η κανονικότητα η ΕΚΤ θα είναι υποχρεωμένη να αποσύρει το waiver εάν έως τότε δεν έχει αναβαθμιστεί σε επεδνυτική βαθμίδα η Ελλάδα.

4)Η Ελλάδα δεν είναι σε επενδυτική βαθμίδα, η παράμετρος αυτή αποτελούσε την μόνιμη επωδό της ΕΚΤ και έως σήμερα αυτό το καθεστώς ήταν ο απαράβατος κανόνας.
Η ΕΚΤ θα πρέπει να εξηγήσει στο μέλλον γιατί παραβίασε τους κανόνες και γιατί θεσμοθέτησε παρεμβάσεις που εναντιώνονται στους κανόνες.
Οι αγορές θα αξιολογήσουν τον θεσμικό τραγέλαφο της ΕΚΤ.

Το bankingnews εδώ και χρόνια τάσσεται ξεκάθαρα κατά – ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΚΑΤΑ – της ποσοτικής χαλάρωσης, αποτελεί συστημική παραποίηση και προκλητική χειραγώγηση των αγορών, ωραιοποίηση assets η οποία με την σειρά της συντηρούσε και το ΑΕΠ της ευρωζώνης.
Αντί η οικονομία να καθορίζει τις αγορές, οι αγορές δια της χειραγώγησης της ΕΚΤ όριζαν τις οικονομίες.
Η Ευρώπη ήταν 1000% ανέτοιμη για την κρίση του κορωνοιού, κατέρρευσε το σύμπαν επειδή καμία μεταρρύθμιση δεν είχε πραγματοποιηθεί στην ευρωζώνη….μόνο η ΕΚΤ χειραγωγούσε τις αγορές

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS