Αλλαγές αναμένονται από την Ε.Ε. στο bail in των τραπεζών και στην κρατική βοήθεια - Οι 4 στόχοι των ελληνικών τραπεζών

Αλλαγές αναμένονται από την Ε.Ε. στο bail in των τραπεζών και στην κρατική βοήθεια - Οι 4 στόχοι των ελληνικών τραπεζών
Τι προτεραιότητες θέτουν οι ελληνικές τράπεζες
Αποφάσεις αντίστοιχες με εκείνες που έλαβε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις επιχειρήσεις εκτιμάται πως θα ληφθούν και για τα πιστωτικά ιδρύματα της γηραιάς ηπείρου.
Οι τράπεζες στην παρούσα φάση θέτουν προτεραιότητες για τη λειτουργία τους και για τη λειτουργία της αγοράς θα έρθει ωστόσο η ώρα που θα χρειαστεί να λάβουν προβλέψεις για τα νέα κόκκινα δάνεια τα οποία θα προκύψουν από την πανδημία.
Από την άλλη πλευρά εκτιμάται πως η Κομμισιόν θα λάβει μέριμνες για την επόμενη ημέρα των ευρωπαϊκών πιστωτικών ιδρυμάτων αλλάζοντας τα δεδομένα κατά τον ίδιο τρόπο που τα άλλαξε και με τις επιχειρήσεις.
Επομένως θα πρέπει να αναμένουμε αλλαγές στο ότι ισχύει μέχρι σήμερα  για το bail in των τραπεζών ακόμη και σε ότι αφορά την αναγκαιότητα για κρατική συμμετοχή η οποία ούτε θα θεωρείται state aid αλλά και ούτε θα κρατικοποιεί τις τράπεζες.
Τα θέματα αυτά αποχτούν έντονο ελληνικό ενδιαφέρον μιας και οι ελληνικές τράπεζες βρίσκονται σε μια διακεκαυμένη ζώνη αφού διατηρούν δυστυχώς το θλιβερό προνόμιο να έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό κόκκινων δανείων στο ενεργητικό τους.

 Τι προτεραιότητες θέτουν οι ελληνικές τράπεζες

Σε ότι αφορά  λοιπόν το ελληνικό τοπίο τα πιστωτικά ιδρύματα θέτουν τις προτεραιότητές τους οι οποίες  επικεντρώνουν στη διατήρηση δυνάμεων πυρός προκειμένου να μπορέσουν να χρηματοδοτήσουν την ελληνική επιχειρηματικότητα αλλά  και να πράξουν ότι είναι δυνατόν ώστε να διαφυλάξουν κεφάλαια και ρευστότητα.

Στο πλαίσιο των προτεραιτοτήτων αυτών οι ελληνικές τράπεζες:

- Παγώνουν τα NPEs
κάνοντας χρήση όλων των moratorium και των κρατικών εγγυήσεων που έχουν στη διάθεσή τους . Πρόκειται για μια εργασία που δεν είναι αυτοματοποιημένη καθώς απαιτείται αίτημα από τον πελάτη.
-Alpha Bank και Τράπεζα Πειραιώς  προχωρούν τις διαδικασίες για το hive down  δηλαδή τη δημιουργία των εταιριών εκείνων  στις οποίες θα οδηγηθούν τα κόκκινα δάνεια - κατά το παράδειγμα της Eurobank- προκειμένου να μην υπάρξει πρόβλημα με την κερδοφορία των πιστωτικών ιδρυμάτων και κατ' επέκταση να μην δημιουργηθεί πρόβλημα με τον αναβαλόμενο φόρο.
Τo DTC που μετράει στα κεφάλαια των τραπεζών απαιτεί κέρδη από τα πιστωτικά ιδρύματα.
Η κερδοφορία αυτή εμποδίζεται από τα κόκκινα δάνεια γι' αυτό και οι τράπεζες οδηγούν τα προβληματικά τμήματα του ενεργητικού (όπως τα NPEs) σε διαφορετικές εταιρίες.
-Οι τράπεζες προχωρούν με κάθε τρόπο στην αναθεώρηση του κόστους τους επιβάλλοντας περικοπές όπου μπορούν και απαιτείται. Μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται περαιτέρω συρρίκωνση του φυσικού δικτύου των τραπεζών και η ανάπτυξη των καναλιών εναλλακτικών δικτύων.
Ομως αναμένεται και συρρίκνωση του προσωπικού των τραπεζών με νέες εθελουσίες και αλλαγή στο εργασιακό μοντέλο.
- Μέσα σε ένα εύρος χρόνου όχι πολύ μεγάλο οι τράπεζες θα πρέπει να δουλέψουν τα νέα τους μοντέλα προκειμένου να προσμετρήσουν όταν έρθει η ώρα τις απώλειες από τα νέα κόκκινα δάνεια και να λάβουν τις σχετικές προβλέψεις. 
Κάποιες πρώτες εκτιμήσεις μιλούν για επιπλέον προβλέψεις 1 δισ. ευρώ συνολικά στις τέσσερις συστημικές τράπεζες.

Ειρήνη Σακελλάρη
irini9901@yahoo.gr
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS