Αθέμιτο ανταγωνισμό καταγγέλλει η Forthnet από πολυεθνικές – Η κινητή και η Novaflix

Αθέμιτο ανταγωνισμό καταγγέλλει η Forthnet από πολυεθνικές – Η κινητή και η Novaflix
Σχεδιάζεται η περαιτέρω βελτίωση της νέας υπηρεσίας ΟΤΤ «Novaflix» και η διάθεσή της μέσω τηλεοράσεων τύπου Smart TV
Για υπερφορολόγηση και αθέμιτο ανταγωνισμό από πολυεθνικές (προφανώς τη Netflix) που δεν υπόκεινται σε ανάλογα φορολογικά βάρη κάνει λόγο η Forthnet.
Όπως αναφέρει στα αποτελέσματα χρήσης 2019 «η πελατειακή βάση στη συνδρομητική τηλεόραση, συνεχίζει να επηρεάζεται από την υπερφορολόγηση των τελικών καταναλωτών και του κλάδου, καθώς και από τις στρεβλώσεις που δημιουργούνται στην αγορά λόγω αθέμιτου ανταγωνισμού από πολυεθνικές εταιρείες που παρέχουν αντίστοιχες υπηρεσίες χωρίς να υπόκεινται στα ανάλογα φορολογικά βάρη».
Για το 2020 η στρατηγική του Ομίλου θα είναι η διατήρηση της υφιστάμενης θέσης του στις αγορές των τηλεπικοινωνιών και της συνδρομητικής τηλεόρασης και η δυνατότητα να διαφοροποιηθεί μέσω της ανάπτυξης νέων υπηρεσιών.
Σε αυτό το πλαίσιο, η Εταιρεία προετοιμάζεται για να μπει στην αγορά της κινητής τηλεφωνίας ως ιδεατός πάροχος (MVNO).
Παράλληλα, θα δοθεί προτεραιότητα στη προσέλκυση πελατών μεγαλύτερης αξίας, ακολουθώντας στρατηγική με έμφαση στην αξία των υπηρεσιών παρά στη μειωμένη ή επιθετική τιμή.
Ειδικότερα: Όσον αφορά τις Υπηρεσίες προς Οικιακούς Πελάτες, η Forthnet και για το 2020 θα επικεντρώσει το ενδιαφέρον της στη διακράτηση του υφιστάμενου πελατολογίου της μέσω της βελτίωσης της συνολικής εμπειρίας πελάτης, τόσο στο επίπεδο της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, όσο και στο επίπεδο της υποστήριξης.
Παράλληλα, θα επιδιώξει την βελτιστοποίηση της εμπειρίας πελάτη διαθέτοντας ποιοτικές υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες της ελληνικής οικογένειας για επικοινωνία, ψυχαγωγία και οικονομία στο σπίτι. Πιο συγκεκριμένα:
• με την διάθεση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας με στόχο την κάλυψη των αναγκών επικοινωνίας και ψυχαγωγία για κάθε μέλος του νοικοκυριού
• με την ενδυνάμωση των συνδυαστικών υπηρεσιών με επιπρόσθετες υπηρεσίες (add-ons) σε προσιτές τιμές που θα βελτιώνουν τη συνολική εμπειρία πελάτη
• με την περαιτέρω προώθηση των υπηρεσιών Nova Energy στο πλαίσιο του διαρκούς στόχου της Εταιρείας για ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών των ελληνικών νοικοκυριών Οι συνδυαστικές υπηρεσίες θα συνεχίσουν να είναι ο βασικός άξονας ανάπτυξης του Ομίλου στην αγορά της συνδρομητικής τηλεόρασης ακολουθώντας στρατηγική με έμφαση στον εμπλουτισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών παρά στη μείωση των τιμών.
Ειδικότερα, θα επιδιώξει την περαιτέρω ανάπτυξη των υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης κατόπιν ζήτησης (on demand), αξιοποιώντας πλήρως τις δυνατότητες των αποκωδικοποιητών νέας γενιάς της τηλεοπτικής πλατφόρμας.
Τέλος, ακολουθώντας τις διεθνείς τάσεις, στρατηγική τοποθέτηση του Ομίλου αποτελεί η περαιτέρω ενδυνάμωση της δυνατότητας παροχής υπηρεσιών περιεχομένου σε άλλα μέσα (π.χ. διαδίκτυο).
Προς αυτή τη κατεύθυνση σχεδιάζεται η περεταίρω βελτίωση της νέας υπηρεσίας ΟΤΤ «Novaflix» και η διάθεσή της μέσω τηλεοράσεων τύπου Smart TV.
Για τους υφιστάμενους συνδρομητές, βασικό εργαλείο των υπηρεσιών μετάδοσης περιεχομένου μέσω διαδικτύου (OΤΤ) αποτελούν οι υπηρεσίες Nova GO και Nova on Demand οι οποίες αναβαθμίζονται συνεχώς προσφέροντας νέες δυνατότητες θέασης, ακόμα περισσότερα κανάλια που μεταδίδονται ζωντανά (live) και εκατοντάδες τίτλους κατόπιν ζήτησης (on demand) μέσω φορητών συσκευών.
Όσο αφορά τις Υπηρεσίες προς Εταιρικούς Πελάτες και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και για το 2020 ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων καθώς και Διαφήμισης.
Παράλληλα, θα εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες προώθησης συνδυαστικών υπηρεσιών εστιασμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων.
Επίσης, η Εταιρεία θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στα έργα δημοσίου τομέα στοχεύοντας στην ενεργή συμμετοχή της στο έργο Σύζευξις ΙΙ.
Ένα έργο που αναβαθμίζει σημαντικά τις υποδομές του Δημοσίου Τομέα.

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com 

www.bankingnews.gr

Γιώργος Κατικάς

BREAKING NEWS