Πως οι πράσινες περιοχές σώζουν την τουριστική σεζόν στην Ευρώπη

Πως οι πράσινες περιοχές σώζουν την τουριστική σεζόν στην Ευρώπη
Οι εν λόγω περιοχές θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην αντιστάθμιση του αρνητικού αντίκτυπου λόγω της πανδημίας και να σώσουν την τουριστική περίοδο
Τη δημιουργία «πράσινων περιοχών» σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρότειναν δύο καθηγητές από την ισπανική σχολή επιχειρήσεων ESADE.
Οι εν λόγω περιοχές θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην αντιστάθμιση του αρνητικού αντίκτυπου λόγω της πανδημίας και να σώσουν την τουριστική περίοδο.
Η πρόταση βασίζεται στην στρατηγική που εφαρμόζουν χώρες όπως η Γαλλία και η Ισπανία. Βάση αυτής παρακολουθούν τα περιττά ταξίδια και διασφαλίζουν μια σταδιακή άρση των ταξιδιωτικών περιορισμών.
Συνιστάται επίσης η επισήμανση των περιοχών σε «πράσινη» ή «κόκκινη» με βάση ομοιογενή κριτήρια που πρέπει να καθοριστούν από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC).
Τα δύο χρώματα υποδηλώνουν τις:
- υπό έλεγχο περιοχές και
- τις περιοχές με κίνδυνο εξάπλωσης αντίστοιχα.

Οι περιφέρειες με την «πράσινη ετικέτα» θα γίνουν μέρος ενός πιστοποιημένου δικτύου πράσινων περιοχών. Εκεί τα ταξίδια και ο τουρισμός θα θεωρούνται ασφαλή.
Οι Βαλεαρίδες Νήσοι θα μπορούσαν να λάβουν αυτήν την πράσινη ετικέτα. Αυτός θα μπορούσε να είναι ένας καλός τρόπος για να σωθεί η τουριστική περίοδο. Ειδικά για χώρες όπου ο τουρισμός είναι καθοριστικός για τις οικονομίες τους.
Στην Ιταλία και την Ισπανία, τα ταξίδια μεταξύ Ιουνίου και Οκτωβρίου αντιπροσωπεύουν το 60% και 65% αντίστοιχα της συνολικής ετήσιας τουριστικής ροής.

Πηγή: www.tourismtoday.gr

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS