Η αεροπορία βασικός παράγοντας για αναζωογόνηση της οικονομίας στην Ευρώπη

Η αεροπορία βασικός παράγοντας για αναζωογόνηση της οικονομίας στην Ευρώπη
Η European Regions Airline Association (ERA) υποστηρίζει διάφορα βασικά μέτρα για τη διασφάλιση της ασφάλειας των επιβατών και του προσωπικού της βιομηχανίας καθώς οι αεροπορικές εταιρείες αρχίζουν να ξεκινούν εκ νέου τη λειτουργία των επιχειρήσεών τους
Σε ολόκληρη την Ευρώπη, τα κράτη μέλη έχουν αρχίσει να σχεδιάζουν την ανάκαμψη τους μετά τις καταστροφικές συνέπειες του COVID-19.
Η αεροπορία θα είναι ο βασικός παράγοντας για την αναζωογόνηση της οικονομικής δραστηριότητας της Ευρώπης, αλλά για να συνεχίσει η βιομηχανία ενώ εξακολουθεί να ελέγχει την εξάπλωση του ιού, απαιτείται μια θεμελιώδης αμοιβαία αποδοχή μέτρων σε ολόκληρη την ΕΕ και τρίτες χώρες.
Η European Regions Airline Association (ERA) υποστηρίζει διάφορα βασικά μέτρα για τη διασφάλιση της ασφάλειας των επιβατών και του προσωπικού της βιομηχανίας καθώς οι αεροπορικές εταιρείες αρχίζουν να ξεκινούν εκ νέου τη λειτουργία των επιχειρήσεών τους.
Απαιτείται μια συνεργατική και συντονισμένη προσέγγιση από τη βιομηχανία, τα κράτη μέλη και τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη αντί να επιβληθούν καραντίνες που θα καθυστερήσουν μόνο την επανεκκίνηση. Χωρίς αυτό, η διαδικασία ανάκτησης θα είναι αργή και περίπλοκη τόσο για τις αεροπορικές εταιρείες όσο και για τους επιβάτες.
Τα στοιχεία έχουν δείξει ότι ο κίνδυνος μετάδοσης ιών στο αεροσκάφος είναι χαμηλός, με τα σύγχρονα αεροσκάφη να χρησιμοποιούν φίλτρα υψηλής απόδοσης αέρα σωματιδίων (HEPA) – το ίδιο με αυτό που χρησιμοποιείται σε χειρουργικές αίθουσες νοσοκομείων. Ωστόσο, για να πετάξουμε ξανά πρέπει να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη των καταναλωτών.
Ο ERA υποστηρίζει τη δράση βελτιωμένων πρακτικών καθαρισμού και απολύμανσης, καθώς και τη χρήση μάσκας προσώπου και καλυμμάτων από επιβάτες, πλήρωμα πτήσης και καμπίνας και όλο το επιχειρησιακό πλήρωμα εδάφους για όλο το ταξίδι.
Ομοίως, οι έλεγχοι θερμοκρασίας και τα πρωτόκολλα και μέτρα ανίχνευσης επαφών θα καθιερώσουν συνεκτικές και συνεπείς προσδοκίες για τους επιβάτες.
Όλα τα μέτρα πρέπει να είναι επιστημονικά αποδεδειγμένα, καθώς και οικονομικά, λειτουργικά και λογιστικά βιώσιμα. Επιπλέον, πρέπει να παρέχουν εμπιστοσύνη ότι οι επιβάτες είναι απαλλαγμένοι από τον COVID-19 προκειμένου να εξαλειφθεί η ανάγκη για μακρές, επίπονες καραντίνες που εφαρμόζονται επί του παρόντος σε όλη την Ευρώπη, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ.

Ο Γενικός Διευθυντής του ERA Montserrat Barriga λέει:
«Η υγεία παραμένει η πρώτη προτεραιότητα, ωστόσο δεν μπορεί να αγνοηθεί ότι οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί έχουν προκαλέσει σημαντικές διαταραχές στις αλυσίδες εφοδιασμού, το εμπόριο, και το πιο σημαντικό, στην επιβίωση των ανθρώπων λόγω των σοβαρών οικονομικών επιπτώσεων. Με την επιτυχή εφαρμογή ενός κοινού πλαισίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μπορούμε να διασφαλίσουμε ένα ασφαλές και αξιόπιστο περιβάλλον, διατηρώντας παράλληλα την ευρωπαϊκή αεροπορική βιομηχανία και τις ζωτικές συνδέσεις που παρέχει. ”
Ο ERA συνέστησε μια σειρά ολοκληρωμένων μέτρων που αποσκοπούν στην παροχή εμπιστοσύνης και προστασίας των καταναλωτών τόσο στις δυνάμεις των επιβατών όσο και στη βιομηχανία.

Πηγή: www.tourismtoday.gr

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS