ΔΕΣΦΑ: Ολιγοήμερη παράταση στον διαγωνισμό αναβάθμισης του σταθμού συμπίεσης στη Νέα Μεσημβρία

ΔΕΣΦΑ: Ολιγοήμερη παράταση στον διαγωνισμό αναβάθμισης του σταθμού συμπίεσης στη Νέα Μεσημβρία
Μετατίθεται στις 28 Μαΐου η διορία υποβολής των προσφορών, η αποσφράγιση των οποίων θα γίνει την ίδια ημέρα
Σε 10ήμερη παράταση του διαγωνισμού αναβάθμισης του σταθμού συμπίεσης στη Νέα Μεσημβρία προχώρησε ο ΔΕΣΦΑ. Έτσι, η διορία υποβολής των προσφορών μεταφέρεται στις 28 Μαΐου, έναντι της 18ης Μαΐου που προβλεπόταν στην αρχική προκήρυξη. Την ίδια ημέρα, επίσης, θα γίνει και η αποσφράγιση των προσφορών.
Ο ανάδοχος θα υλοποιήσει τον λεπτομερή σχεδιασμό, την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού καθώς και την κατασκευή της αναβάθμισης. Επίσης, θα αναλάβει την πενταετή συντήρηση του έργου, αλλά και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον ΔΕΣΦΑ.
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 16,5 εκατ. ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, ο οποίος θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Διαχειριστή και συγχρηματοδότηση από δημόσια δαπάνη. Η δημόσια δαπάνη θα προέλθει μέσω του ΠΔΕ, εν μέρει από εθνική συμμετοχή και εν μέρει από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2014 - 2020. Για το εν λόγω έργο, έχει υποβληθεί αίτημα συγχρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Αύξηση ευελιξίας και αποδοτικότητας του ΕΣΜΦΑ

Το έργο περιλαμβάνεται στις επενδύσεις συνολικού ύψους 125 εκατ. ευρώ που δρομολογεί ο Διαχειριστής για την αποσυμφόρηση του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ), καθώς και την αύξηση της αποδοτικότητας και ευελιξίας του συστήματος και των χρηστών. Ειδικότερα, η αναβάθμιση του σταθμού συμπίεσης κρίνεται απαραίτητη στο πλαίσιο της σύνδεσης του TAP με το εθνικό σύστημα μεταφοράς, η οποία μάλιστα θα υλοποιηθεί με την κατασκευή ενός νέου μετρητικού-ρυθμιστικού σταθμού στην ίδια περιοχή.
Έτσι, για να διασφαλιστεί η υδραυλική επάρκεια του δικτύου, χρειάζεται η ενίσχυση του υφιστάμενου σταθμού συμπίεσης στην Νέα Μεσημβρία με τρίτη μονάδα συμπίεσης, παρόμοιων τεχνικών χαρακτηριστικών με τις ήδη υπάρχουσες. Επίσης στο πλαίσιο της αναβάθμισης, θα γίνουν κατάλληλες παρεμβάσεις ώστε να είναι δυνατή η λειτουργία του σταθμού συμπίεσης και σε αντίστροφη ροή.
Στην ίδια κατηγορία επενδύσεων συγκαταλέγονται επίσης ο Σταθμός Συμπίεσης στην Αμπελιά (65 εκατ. ευρώ), ο Σταθμός Συμπίεσης για την τροφοδοσία του αγωγού TAP στη Ν. Μεσημβρία (30 εκατ.), καθώς και ο Σταθμός Συμπίεσης στους Κήπους και ο Ρυθμιστικός Σταθμός στην Κομοτηνή (15 εκατ. ευρώ).

Πηγή: www.worldenergynews.gr
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS