Επ. Κεφαλαιαγοράς: Ενέκρινε την επέκταση λειτουργίας της Alpha Finance - Θα παρέχει επιπλέον επενδυτικές υπηρεσίες

Επ. Κεφαλαιαγοράς: Ενέκρινε την επέκταση λειτουργίας της Alpha Finance - Θα παρέχει επιπλέον επενδυτικές υπηρεσίες
Επ. Κεφαλαιαγοράς: Πράσινο φως στην επέκταση λειτουργίας της Alpha Finance  Θα παρέχει επιπλέον επενδυτικές υπηρεσίες.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε την επέκταση της άδειας λειτουργίας της εταιρίας «Alpha Finance ΑΕΠΕΥ», ώστε να παρέχει την επενδυτική υπηρεσία της εκτέλεσης εντολών για λογαριασμό πελατών και επί των χρηματοπιστωτικών μέσων υπ’ αρ. 5, 6, 7, 8, 9 και 10 του Τμήματος Γ΄ του Παραρτήματος Ι του ν. 4514/2018, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS