Τι ισχύει για τις πισίνες - Τι αλλάζει για τους ναυαγοσώστες

Τι ισχύει για τις πισίνες - Τι αλλάζει για τους ναυαγοσώστες
Σε υφιστάμενα τουριστικά καταλύματα που κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του σχεδίου νόμου διαθέτουν πισίνες, ως ημερομηνία έναρξης ισχύος της υποχρέωσης ύπαρξης ναυαγοσώστη πισίνας ορίζεται η 1.5.2021
Με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας και της προστασίας των ταξιδιωτών, καθώς και την αναβάθμιση του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος, σε κάθε τουριστικό κατάλυμα που διαθέτει πισίνες, πρέπει, σύμφωνα με τη σχετική διάταξη του σχεδίου νόμου «Ειδικές μορφές τουρισμού και διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη», που κατατέθηκε στη Βουλή, να υπάρχει ένας τουλάχιστον απόφοιτος σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, εφοδιασμένος με βεβαίωση, σε ισχύ, επιτυχούς συμμετοχής στις εξετάσεις ναυαγοσώστη πισίνας ή άδεια ναυαγοσώστη από λιμενική αρχή.
Συνεπώς δεν είναι υποχρεωτική η παρουσία ενός ναυαγοσώστη σε κάθε πισίνα εντός των τουριστικών καταλυμάτων.

Συγκεκριμένα:
- για τα καταλύματα με περισσότερες από 50 κλίνες και με εμβαδόν μίας τουλάχιστον κολυμβητικής δεξαμενής μεγαλύτερο των 50 τ.μ., ο ναυαγοσώστης πισίνας, οφείλει, κατά τις ώρες λειτουργίας της πισίνας, να βρίσκεται σε ετοιμότητα, με ένδυμα κολύμβησης, καθ’ όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του, καθήμενος επί του υπάρχοντος βάθρου ναυαγοσώστη ή να περιπολεί πεζός στον χώρο ευθύνης του και να μην εκτελεί άλλη υπηρεσία.
- Για τα καταλύματα με λιγότερες από 50 κλίνες ή με εμβαδόν κολυμβητικής δεξαμενής μικρότερο των 50 τ.μ., ο ναυαγοσώστης πισίνας οφείλει, κατά τις ώρες λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής, να βρίσκεται σε ετοιμότητα εντός του τουριστικού καταλύματος, καθ’ όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του.
- Δεν απαιτείται ο ορισμός ναυαγοσώστη πισίνας ή άλλου εξειδικευμένου προσωπικού, στην περίπτωση κολυμβητικής δεξαμενής ή συστήματος υδρομάλαξης, τα οποία εξυπηρετούν ενοίκους-πελάτες ενός δωματίου ή διαμερίσματος κύριου ή μη κύριου καταλύματος.

Στην περίπτωση αυτή, το τουριστικό κατάλυμα αναρτά, σε εμφανές σημείο πλησίον εκάστης δεξαμενής, κείμενο που ενημερώνει τον πελάτη για τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας κατά την κολύμβηση, σύμφωνα με τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις για τις κολυμβητικές δεξαμενές και προσαρτά τους ανωτέρω κανόνες αναλυτικά στα ιδιωτικά συμφωνητικά που καταρτίζει με τους πελάτες του.
- Με κοινή απόφαση των υπουργών Υγείας και Τουρισμού καθορίζονται η εκπαίδευση του ναυαγοσώστη πισίνας, η διαδικασία εξέτασης των υποψηφίων ναυαγοσωστών πισίνας, η συγκρότηση της επιτροπής εξετάσεων, οι υποχρεώσεις φορέων διαχείρισης καταλυμάτων, περιλαμβανομένου του περιεχομένου του φαρμακείου που οφείλουν να διαθέτουν, οι κυρώσεις και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Διευκρινίζεται δε ότι σε υφιστάμενα τουριστικά καταλύματα που κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του σχεδίου νόμου διαθέτουν πισίνες, ως ημερομηνία έναρξης ισχύος της υποχρέωσης ύπαρξης ναυαγοσώστη πισίνας ορίζεται η 1.5.2021.

Πηγή: www.tourismtoday.gr

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS