Μεταξύ 25-27 Μαίου η DBRS αξιολογεί με ΒΒ- το Cairo της Eurobank και αναδεικνύει τα προτερήματα του Ηρακλή

Μεταξύ 25-27 Μαίου η DBRS αξιολογεί με ΒΒ- το Cairo της Eurobank και αναδεικνύει τα προτερήματα του Ηρακλή
H ανάλυση της DBRS για το σχέδιο και την λειτουργία του Ηρακλή έχει μια σημειολογία την στιγμή που ενεργοποιείται επίσημα από την Eurobank και αποτελεί την μόνη συλλογική λύση για την αντιμετώπιση των προβληματικών δανείων.
Μεταξύ 25 και 27 Μαίου 2020 ο καναδικός οίκος DBRS θα αξιολογήσει σε ΒΒ low το αντίστοιχο ΒΒ- το Cairo την τιτλοποίηση 7,5 δισεκ. ευρώ προβληματικών ανοιγμάτων επιτρέποντας έτσι να πάρει την εγγύηση για το κύριο ομόλογο 2,4 δισεκ. από το ελληνικό δημόσιο.
Αξίζει να αναφερθεί ότι το deal της Eurobank με την DoValue στόχος είναι να ανακοινωθεί πριν τις 29 Μαίου πριν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων α΄ τριμήνου 2020.
Για το α΄ τρίμηνο του 2020 η Eurobank αναμένει κέρδη περίπου 20-23 εκατ ευρώ.
Η Eurobank θα εκδώσει στο πλαίσιο της τιτλοποίησης κύριο ομόλογο τίτλος υψηλής διαβάθμισης – senior bond – ύψους 2,4 δισεκ. ευρώ το οποίο θα εγγυηθεί το ελληνικό δημόσιο.
Για να δοθεί εγγύηση από το ελληνικό κράτος οι τιτλοποιήσεις θα πρέπει να φέρουν τουλάχιστον βαθμολογία ΒΒ-.
Όμως το ενδιαφέρον στην αξιολόγηση της DBRS δεν είναι τόσο η βαθμολογία του Cairo της Eurobank αλλά η ανάδειξη των προτερημάτων του σχεδίου Ηρακλής που είναι η μόνη αναγνωρισμένη και εγκεκριμένη από όλους τους θεσμούς πρόταση στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση των προβληματικών δανείων.
Η προσέγγιση της DBRS έχει ιδιαίτερη σημασία μια χρονική στιγμή που επιχειρήθηκε από διάφορα μέτωπα να αποδομηθεί και απενεργοποιηθεί το σχέδιο Ηρακλής.
Η αλήθεια είναι ότι η ΤτΕ – παραδόξως – σαμπόταρε το σχέδιο Ηρακλής ίσως γιατί ήθελε να αποτύχει ώστε να καταδείξει την αναγκαιότητα και μοναδικότητα της δική της πρότασης.
Κατά ένα παράδοξο τρόπο όμως ούτε η πρόταση με το DTC εγκρίθηκε, η DGComp η Επιτροπή Ανταγωνισμού της ευρωζώνης την απέρριψε, ούτε η πρόταση για την bad bank μπορεί να υλοποιηθεί.
H ανάλυση της DBRS για το σχέδιο και την λειτουργία του Ηρακλή έχει μια σημειολογία την στιγμή που ενεργοποιείται επίσημα από την Eurobank και αποτελεί την μόνη συλλογική λύση για την αντιμετώπιση των προβληματικών δανείων.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS