Προμηθευτές ζητούν μετακύλιση στον ΔΕΔΔΗΕ μέρους του κόστους των ρευματοκλοπών

Προμηθευτές ζητούν μετακύλιση στον ΔΕΔΔΗΕ μέρους του κόστους των ρευματοκλοπών
Η επανεξέταση της μεθοδολογίας του Διαχειριστή συγκαταλέγεται στις προτάσεις εταιρειών και φορέων στη διαβούλευση για την έγκριση των συντελεστών απωλειών
Άμεση ανάληψη πρωτοβουλιών από τη ΡΑΕ ώστε να επιβληθεί στον ΔΕΔΔΗΕ να επωμιστεί μέρους του κόστους των ρευματοκλοπών, το οποίο βαίνει αυξανόμενο και επιβαρύνει υπέρμετρα τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και βεβαίως τους τελικούς καταναλωτές μέσω των τιμολογίων, ζητείται από το σύνολο των εταιριών και των φορέων που συμμετείχαν στη δημόσια διαβούλευση της Ρυθμιστικής Αρχής, ενόψει της έγκρισης των συντελεστών απωλειών του διασυνδεδεμένου δικτύου.
Στη διαβούλευση συμμετείχαν οι εταιρίες NRG, WATT+VOLT, Φυσικό Αέριο-Ελληνική Εταιρία Ενέργειας και ο Ελληνικός Σύνδεσμος Εμπόρων Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας και είναι χαρακτηριστικό ότι από το σύνολο των τοποθετήσεων τους αναδεικνύεται έντονη δυσαρέσκεια για τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται ο ΔΕΔΔΗΕ το ζήτημα των ρευματοκλοπών.

Επιπρόσθετη και μη αναμενόμενη επιβάρυνση στο κόστος προμήθειας

Όπως επισημαίνεται από τους συμμετέχοντες, η μελέτη του ΔΕΔΔΗΕ όσον αφορά την εκτίμηση των συντελεστών απωλειών του Δικτύου προκαλεί ιδιαίτερα έντονο προβληματισμό, καθώς προβλέπει αύξηση των μη τεχνικών απωλειών στο Δίκτυο γεγονός που επιφέρει επιπρόσθετη και, κυρίως μη αναμενόμενη επιβάρυνση στο κόστος προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για τους προμηθευτές.
Είναι χαρακτηριστικό ότι για το 2017 ο συντελεστής απωλειών του δικτύου ορίστηκε σε 11,3% για τη Χαμηλή Τάση. Ποσοστό που στη συνέχεια αυξήθηκε με την πρόσθεση του συντελεστή κανονικοποίησης και έφθασε στο 14,8%.
Αντιστοίχως για το 2018 ο συντελεστής απωλειών που αρχικά ήταν 13,32% για τη Χαμηλή Τάση έφθασε για το πρώτο εξάμηνο του έτους στο 15,66%, επιβαρύνοντας αναλόγως τους προμηθευτές και θέτοντας ερωτηματικά ακόμη και για τη βιωσιμότητα τους και βεβαίως τους τελικούς καταναλωτές.
Μεταξύ των προτάσεων των εταιριών είναι κατ΄αρχήν η επανεξέταση της μεθοδολογίας που ακολουθεί ο ΔΕΔΔΗΕ ως προς την εκτίμηση των συντελεστών απωλειών, αλλά κυρίως η σταδιακή μετακύλιση του συνολικού κόστους των μη τεχνικών απωλειών στον Διαχειριστή προκειμένου μεταξύ των άλλων να έχει κίνητρο για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Αποτελεσματική και συστηματική εποπτεία από τη ΡΑΕ

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η NRG είναι δυσάρεστη η διαπίστωση ότι οι ρευματοκλοπές αυξήθηκαν το 2018 σε σύγκριση με το 2017. Είναι όμως ακόμη πιο δυσάρεστη «η στάση του ΔΕΔΔΗΕ και η απουσία δημοσιευμένου σχεδίου και συγκεκριμένων δράσεων αποτροπής ή περιορισμού των ρευματοκλοπών».
Σύμφωνα με τη εταιρία ο Διαχειριστής οφείλει να λάβει άμεσα διαθρωτικά μέτρα τόσο σε οργανωτικό όσο και σε επίπεδο τεχνολογικού εξοπλισμού καθώς το δίκτυο χρήζει σοβαρής και ποιοτικής αναβάθμισης ενώ οι παρεχόμενες υπηρεσίες ειδικά ως προς την αντιμετώπιση των ρευματοκλοπών οφείλουν να γίνουν αποτελεσματικότερες.
Παράλληλα η εταιρία ζητεί αποτελεσματική και συστηματική εποπτεία από τη ΡΑΕ σε ό,τι αφορά τις δράσεις που λαμβάνει ή υποχρεούται να λάβει ΔΕΔΔΗΕ ο οποίος πρέπει να τηρεί τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τον Κώδικα διαχείρισης του δικτύου και συγκεκριμένα:
• Να καταρτίζει και να υποβάλει έκθεση σχετικά με τις δράσεις του για τον εντοπισμό των ρευματοκλοπών και αυτή να είναι διαθέσιμη στους συμμετέχοντες στην αγορά.
• Να ανταποκρίνεται στα αιτήματα αποκοπής με ταχύτητα, ειδικά δε όταν τα αιτήματα σχετίζονται με ρευτοκλοπή, θα πρέπει η αντίδραση του να είναι άμεση.
• Να περιορίσει δραστικά την πολύμηνης διάρκειας οριστική εκκαθάριση της ηλεκτρικής ενέργειας που αναλογεί στους προμηθευτές για τους πελάτες που εκπροσωπούν στη χαμηλή τάση και η οποία ξεπερνά τους 18 μήνες.
• Να προβλέψει τον συντελεστή κανονικοποίησης των απωλειών δικτύου ο οποίος προσαυξάνει το τελικό κόστος στη χαμηλή τάση σε ποσοστό έως και 6% επιβαρύνοντας τον οικονομικό προγραμματισμό των εταιριών και θέτοντας υπό αίρεση ακόμη και την ίδια τη βιωσιμότητα των εταιριών που δραστηριοποιούνται στην αγορά.

Διακριτός λογαριασμός για τα έσοδα από τις ρευματοκλοπές

Η εταιρία χαρακτηρίζει ημιτελή τη μελέτη του ΔΕΔΔΗΕ αφού απλώς βασίζεται στην παραδοχή αύξησης των ρευματοκλοπών χωρίς προτάσεις και μέτρα για τον περιορισμό του φαινομένου, ενώ καυτηριάζει το γεγονός ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για το 2019.
Τέλος η NRG καλεί τη ΡΑΕ να ελέγξει τον ΔΕΔΔΗΕ ο οποίος εκτός των άλλων «μέχρι σήμερα δεν έχει προσαρμοστεί στην υποχρέωση του για τήρηση διακριτού λογαριασμού για τα έσοδα του από τις ρευματοκλοπές και ενδέχεται να ανακτά εις διπλούν αποζημιώσεις από αποδεδειγμένες περιπτώσεις παραβάσεων της νομοθεσίας όσο και από τους προμηθευτές για το αντικείμενο της ρευματοκλοπής».

Πηγή: www.worldenergynews.gr 
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS