Τι απαντά η Εθνική Ασφαλιστική στο ρεπορτάζ του BN για το σπάσιμο των συμβολαίων

Τι απαντά η Εθνική Ασφαλιστική στο ρεπορτάζ του BN για το σπάσιμο των συμβολαίων
Τι απαντά ο Σύλλογος Υπαλλήλων Εθνικής Ασφαλιστικής στο Banking News για το «επιχειρούμενο σπάσιμο συμβολαίων»
Σε απάντηση του δημοσιεύματος του bankingnews.gr με τίτλο «Τα άλλα…κόλπα της Εθνικής Ασφαλιστικής», ο Σύλλογος Υπαλλήλων Εθνικής Ασφαλιστικής, με επιστολή του, κάνει λόγο για ζητήματα που δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα και θίγουν την εικόνα και την παρουσία της Εταιρίας μας και κατ’ επέκταση τους εργαζόμενους σε αυτήν.
«Όσον αφορά το "επιχειρούμενο" σπάσιμο συμβολαίων διά της πλαγίας, όπως αναφέρετε, θεωρούμε ότι αυτό είναι παντελώς παραπλανητικό.
Η πραγματικότητα είναι ότι η πρόταση προς τους ασφαλισμένους μας αφορούσε επενδυτικά συμβόλαια unit linked με εγγύηση επιτοκίου μόνο στην λήξη και η πρόταση που έγινε από την πλευρά της Εταιρίας μας περιελάβανε την δυνατότητα της καταβολής προς τον ασφαλισμένο του συσσωρευμένου κεφαλαίου πλέον το εγγυημένο επιτόκιο μειωμένο κατά μια ποσοστιαία μονάδα, δυνατότητα που δεν παρείχετο με βάση τους όρους των συμβολαίων και δημιουργούσε συνθήκες εγκλωβισμού για κάποιους ασφαλισμένους μας» αναφέρει ο Σύλλογος Υπαλλήλων Εθνικής Ασφαλιστικής. 

Αναλυτικά η επιστολή

Διαβάσαμε το σημερινό σας δημοσίευμα που αφορά την Εταιρία μας με τίτλο «Τα άλλα…κόλπα της Εθνικής Ασφαλιστικής» και θα θέλαμε να σας παραθέσουμε τις παρατηρήσεις μας στα σημεία του δημοσιεύματος που θεωρούμε ότι δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα και θίγουν την εικόνα και την παρουσία της Εταιρίας μας και κατ’ επέκταση τους εργαζόμενους σε αυτήν.
Όσον αφορά το «επιχειρούμενο» σπάσιμο συμβολαίων δια της πλαγίας, όπως αναφέρετε, θεωρούμε ότι αυτό είναι παντελώς παραπλανητικό.
Η πραγματικότητα είναι ότι η πρόταση προς τους ασφαλισμένους μας αφορούσε επενδυτικά συμβόλαια unit linked με εγγύηση επιτοκίου μόνο στην λήξη και η πρόταση που έγινε από την πλευρά της Εταιρίας μας περιελάβανε την δυνατότητα της καταβολής προς τον ασφαλισμένο του συσσωρευμένου κεφαλαίου πλέον το εγγυημένο επιτόκιο μειωμένο κατά μια ποσοστιαία μονάδα, δυνατότητα που δεν παρείχετο με βάση τους όρους των συμβολαίων και δημιουργούσε συνθήκες εγκλωβισμού για κάποιους ασφαλισμένους μας.
Επιπλέον, σε όσα από αυτά τα επενδυτικά συμβόλαια υπήρχαν νοσοκομειακές ή άλλες συμπληρωματικές καλύψεις καλύψεις, αυτές θα μπορούσαν να διατηρηθούν σε ξεχωριστό συμβόλαιο με τα ίδια ασφάλιστρα.
Η πρόταση αυτή ήταν στην απόλυτη επιλογή του ασφαλισμένου να την δεχθεί ή να την αγνοήσει ανάλογα με το οικονομικό του συμφέρον και έγινε με επιστολή υπόδειγμα ως προς τις πληροφορίες που περιείχε για τον ασφαλισμένο.
Όσον αφορά την αναφορά σας στην απουσία sms έτσι ώστε να μην ειδοποιηθούν για την λήξη της ημερομηνίας της δόσης τους και να βρει ευκαιρία η Εταιρία να ακυρώσει τα «ενοχλητικά παλιά συμβόλαια» η πραγματικότητα είναι διαφορετική.
Η απόφαση της Εταιρίας μας ήταν ότι στο διάστημα 1/4/2020 – 30/4/2020 δεν θα ακυρωθεί κανένα συμβόλαιο, γιατί θεωρήθηκε ότι στο διάστημα που η χώρα μας βίωνε μια πρωτοφανή υγειονομική κρίση με πρωτόγνωρες συνέπειες δεν θα έπρεπε να ακυρώνονται τα συμβόλαια της Εταιρίας, αλλά να υπάρχει ελαστικότητα ως προς την καταβολή της δόσης τους.
Εξ ου και η μη αποστολή υπενθύμισης με sms.
Παράλληλα, θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι με στοιχεία της 18/5/2020, μετά την δοθείσα παράταση για όλα τα ασφαλιστήρια, η ακυρωσιμότητα όχι μόνο δεν παρουσίασε αύξηση αλλά πτώση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.
Το ζητούμενο για άλλη μια φορά ήταν η παροχή περισσότερου χρονικού περιθωρίου στον ασφαλισμένο.
Επιπλέον, θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι πριν την ακύρωση ενός συμβολαίου, σύμφωνα με την νομοθεσία, στέλνεται επιστολή προς τον ασφαλιζόμενο με υπενθύμιση της καταβολής του ασφαλίστρου και επιπρόσθετη διορία καταβολής του ασφαλίστρου ενός επιπλέον μηνός.
Τέλος, η αναφορά σας περί αυξήσεων 5,50% στις νοσοκομειακές καλύψεις αφορούσε μόνο ένα πλήθος 14.000 συμβολαίων που περιλάμβαναν ρήτρα αναπροσαρμογής ασφαλίστρων, δηλαδή το 6,5% περίπου των ασφαλιστηρίων συμβολαίων με νοσοκομειακή κάλυψη, συμβόλαια που ο καθαρός δείκτης ζημιών τους δικαιολογούσε απόλυτα και τεκμηριωμένα την αύξηση και η αύξηση βασίστηκε κυρίως στην εμπειρία της Εταιρίας με βάση τους όρους των συμβολαίων, αλλά και έλαβε υπόψη την πρόσφατη μελέτη του Ινστιτούτου Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) που κατά το έτος 2018 ο ενιαίος δείκτης υγείας αυξήθηκε κατά 6,6%. Αξίζει να αναφερθεί ότι τα υπόλοιπα 180.000 περίπου συμβόλαια που ανήκουν σε διαφορετικές γενιές καλύψεων έλαβαν αυξήσεις από μηδενικές έως πολύ χαμηλότερες του 5.5% που αναφέρετε.
Για τα αναφερόμενα δε στην ανεπαρκή αντασφάλιση των νοσοκομειακών συμβολαίων, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι αυτό άπτεται στην εγκεκριμένη από το Δ.Σ. Πολιτική και Διάθεση ρίσκου αντασφάλισης, που δεν μπορεί να κριθεί με μη τεχνικούς όρους.
Ο θεσμός της Ιδιωτικής Ασφάλισης θεωρούμε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικός και επιβάλλεται να αντιμετωπίζεται από όλες τις πλευρές με σοβαρότητα και αντικειμενικότητα, προς όφελος των εκατοντάδων χιλιάδων ασφαλισμένων που του έχουν εμπιστευτεί τις καλύψεις που παρέχονται, αλλά και των εργαζόμενων και διαμεσολαβητών σ’ αυτόν.
Κλείνοντας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι είμαστε στην διάθεση σας για οποιοδήποτε θέμα αφορά την Εταιρία μας και τους εργαζόμενους της, προκειμένου να έχετε την πλήρη εικόνα στα θέματα που αναδεικνύετε.
Ελπίζουμε ότι θα δημοσιεύσετε την επιστολή μας και σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Τι έγραφε το bankingnews.gr στις 20 Μαΐου 2020

Νέα ήθη φαίνεται πως έχει αποφασίσει να εισάγει τους τελευταίους μήνες η Εθνική Ασφαλιστική.
Και τα ήθη αυτά είναι εξελιγμένα στις περιπτώσεις των παλιών συμβολαίων που συνοδεύονται από επενδυτικά προγράμματα και έχουν απεριόριστες καλύψεις περίθαλψης.
Ειδικότερα στα τέλη της περασμένης χρονιάς η Εθνική Ασφαλιστική επιχείρησε να «σπάσει» τα συμβόλαια δια της πλαγίας αποστέλλοντας σε ασφαλισμένους «δελεαστικές» προτάσεις πρόωρης αποπληρωμής του εφάπαξ ποσού των επενδυτικών προγραμμάτων.
Συγκεκριμένα στις προτάσεις αυτές η Εθνική έδινε premium σε σχέση με την τρέχουσα αξία του επενδυτικού προγράμματος.
Βέβαια το premium ήταν ελάχιστο αν κάποιος αναλογιστεί ότι το ποσό ήταν κάτω του 50% του εγγυημένου ποσού που πληρώνεται στη λήξη του προγράμματος και μάλιστα για συμβόλαια που λήγουν το πολύ σε 10 έτη και κατά μέσο όρο στην επόμενη πενταετία.
Η Εθνική φυσικά πόνταρε στην οικονομική κρίση ώστε δίνοντας άμεσα ένα ποσό να ξεφορτωθεί και την υποχρέωση αλλά και να σπάσει τους όρους απεριόριστης κάλυψης του προγράμματος υγείας που συνδέεται με το επενδυτικό.
Η προσπάθεια αυτή όμως φαίνεται ότι δεν είχε τα προσδοκώμενα για την Εθνική αποτέλεσμα καθώς οι ασφαλισμένοι που τσίμπησαν στο δόλωμα ήταν ελάχιστοι.
Όμως στην Εθνική Ασφαλιστική είναι επίμονοι και βρήκαν ευκαιρία και εν μέσω κρίσης κορωνοιού να εξελίξουν τα κόλπα για να απαλλαγούν από τα ενοχλητικά παλαιά συμβόλαια.
Έτσι το Μάρτιο σταμάτησαν να αποστέλλουν SMS ενημέρωσης για την ανανέωση των ασφαλιστηρίων ζωής ενώ πολλά συμβόλαια δεν έφτασαν εγκαίρως στον προορισμό τους, δεν πληρώθηκαν και ακυρώθηκαν προς μεγάλη έκπληξη της ΕΤΕ.
Όπως δεν έφτασαν και οι συστημένες ειδοποιήσεις που υποχρεούται η εταιρία να αποστέλλει με παροχή μηνιαίας προθεσμίας πριν διακόψει ένα συμβόλαιο.
Πέραν αυτού τα κόλπα συνεχίζονται και η Εθνική Ασφαλιστική αποστέλει επιστολές αύξησης των ασφαλίστρων κατά 5,5% σε συμβόλαια που δεν επιτρέπεται ρητά να αυξάνονται κατά τέτοιο ποσοστό λόγω των όρων που έχουν συνομολογηθεί.
Η αύξηση αυτή γίνεται σε μια περίοδο αποπληθωρισμού και αρνητικών επιτοκίων γεγονός που καθιστά την πραγματική αύξηση ακόμα υψηλότερη.
Και όλα αυτά με το σαθρό επιχείρημα της αύξησης του μέσου κόστους νοσηλείας, χωρίς να ντρέπεται. (Δείτε φωτο)
Βέβαια το ερώτημα είναι τι κάνουν οι αρμόδιες αρχές προστασίας του Καταναλωτή.
Ελέγχουν τις εταιρίες και αν ναι εκτός από τα πρόστιμα πως διορθώνουν τις καταχρηστικές πρακτικές που ευτελίζουν το θεσμό ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα σε μια περίοδο που γίνεται συζήτηση για τρίτο πυλώνα.
Είναι δυνατόν η Εθνική Ασφαλιστική να λειτουργεί έναντι των ασφαλισμένων της ως ριχτάδικο;
Πέραν αυτού όμως το ερώτημα είναι αν η πρακτική αυτή της Εθνικής Ασφαλιστικής σχετίζεται με ανεπαρκή αντασφάλιση στα συγκεκριμένα συμβόλαια και αν τελικά τα κέρδη που εμφανίζει η διοίκηση του κυρίου Κωνσταντά δεν είναι τα πραγματικά.
Image
Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com


www.bankingnews.gr

Νίκος Καρούτζος

BREAKING NEWS