Η Commission αποκαλύπτει το σχέδιο για την πρώτη κατοικία - Τα 8 κρίσιμα βήματα για την κατάργηση του νόμου Κατσέλη

Η Commission αποκαλύπτει το σχέδιο για την πρώτη κατοικία - Τα 8 κρίσιμα βήματα για την κατάργηση του νόμου Κατσέλη
Τι προβλέπει ο νέος νόμος
Τα μυστικά για το νέο νομοσχέδιο προστασίας της πρώτης κατοικίας αποκαλύπτει η Commission στην έκθεσή της όπως επίσης και τα 8 κρίσιμα βήματα μέσα από τα οποία θα καταργηθεί πλήρως ο νόμος Κατσέλη.
Επισπεύδονται όλες οι δικάσιμες μέσα από ηλεκτρονική πλατφόρμα.
Στο τέλος του Μαΐου θα είναι έτοιμο το θεσμικό πλαίσιο
Oι αρχές νομοθέτησαν την τρίμηνη παράταση ως το τέλος του Ιουλίου για την προστασία της α κατοικίας αναφέρεται στην έκθεση της Commission.
Η απόφαση αυτή ελήφθη παρά την περιορισμένη απήχηση του σχήματος προστασίας που έπρεπε να λήξει στο τέλος Απριλίου του 2020.
O κύβος ερρίφθη στο πλαίσιο της δυσκολίας που δημιούργησε η επιδημία.
Δεν υπήρξε καμία τροποποίηση σε σχέση με τα δάνεια που γίνονται δεκτά στην πλατφόρμα ή σε σχέση με τα κριτήρια επιλεξιμότητας.
Η κυβέρνηση ανακοίνωσε την παράταση του εξωδικαστικού συμβιβασμού για την πρώτη κατοικία ως το τέλος Ιουλίου 2020 αντανακλώντας τις προσδοκίες της κυβέρνησης πως κάτι τέτοιο θα οδηγήσει στην αναδιάρθρωση περισσότερων δανείων διευκολύνοντας τους ενδιαφερόμενους να ξεπεράσουν τα προβλήματα της πανδημίας.
 
Τι προβλέπει νέος νόμος για την εξασφάλιση της α' κατοικίας

Με σκοπό την ελάφρυνση του αντίχτυπου στις κοινωνικές ομάδες που επλήγησαν από τον κορωνοϊό η κυβέρνηση ανακοίνωσε μια προσωρινή επιδότηση των δόσεων των στεγαστικών- καταναλωτικών- και επιχειρηματικών δανείων που είναι εξασφαλισμένα μέσω  πρώτης κατοικίας προσώπου συσχετιζόμενου με το δάνειο.
Ο μηχανισμός ο οποίος θα είναι διακριτός από το σχήμα sale and lease back και θα καλύπτει δάνεια με εξασφαλίσεις πρώτης κατοικίας, θα λειτουργήσει για περιορισμένο χρονικό διάστημα.
Ο μηχανισμός θα είναι διαθέσιμος σε επιλέξιμα φυσικά πρόσωπα που πλοιρούν τα κριτήρια (καταναλωτές επαγγελματίες και ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων) και θα καλύπτει ενήμερα δάνεια καθώς και NPEs στη βάση συγκεκριμένης χρονικής περιόδου.
Θα χορηγείται μόνον στους οφειλέτες που έχουν επηρεαστεί από την πανδημία.
-Η επιλεξιμότητα θα προσδιοριστούν μέσω ποσοτικών κριτηρίων που θα σχετίζονται με το οικογενειακό εισόδημα του δικαιούχου την αξία του ακινήτου και το υπόλοιπο του δανείου.
Το σχήμα θα ανοίξει για αιτήσεις για έναν μήνα από 1η Ιουλίου 2020.
-Προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή στο σχήμα θα είναι ότι τα δάνεια θα αναδιαρθρωθούν σε συμφωνία μεταξύ της τράπεζας και του οφειλέτη.
-Η προσφορά αναδιάρθρωσης θα παρατείνεται από τις τράπεζες κατά περίπτωση.
-Δεδομένης της εκτεταμένης περιμέτρου των επιλέξιμων δανείων για το σχήμα αυτό είναι σημαντικό να συμπεριληφθούν ισχυρές δικλίδες ασφαλείας συμπεριλαμβανομένου του clow back, της επιδότησης που θα είναι πολυεπίπεδη,  προκειμένου να διασφαλισθεί πως μόνον τα βιώσιμα δάνεια θα αναδιαρθρωθούν και να μειωθεί η αρνητική επίδραση στην πειθαρχία των πληρωμών.

Επιτάχυνση εκκαθάρισης των παλιών κόκκινων δανείων - Τα βήματα για την κατάργηση του Νόμου Κατσέλη

Η κυβέρνηση υπέβαλε ένα σχέδιο δράσης και μια νομοθετική πρόταση για την επιτάχυνση εκκαθάρισης των κόκκινων δανείων τα οποία έχουν αυξηθεί περαιτέρω ως αποτέλεσμα της αναστολής των δικαστικών διαδικασιών.
 Οι Ελληνικές  δεσμεύτηκαν να υιοθετήσουν τα μέτρα για την εφαρμογή του πλάνου αυτού μέχρι το τέλος Μαΐου του 2020 ενώ θα πρέπει να δημιουργηθεί, μια ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα αντικαθιστά τις ημερομηνίες ακρόασης που έχουν καθοριστεί σε μεγάλη χρονική απόσταση  με  ημερομηνίες πιο κοντά στο σήμερα.
Θα πρέπει αυτή η πλατφόρμα να λειτουργήσει εντός 45 ημερών απ' την υιοθέτηση της σχετικής νομοθεσίας.

Τα κύρια χαρακτηριστικά του σχεδίου δράσης είναι τα εξής

-Ο υποχρεωτικός ανασχεδιασμός των ημερομηνιών που προβλέπουν πολύ μεταγενέστερες δικάσιμους ώστε αυτές να έρθουν εγγύτερα.
Με ηλεκτρονικό τρόπο  αυτό θα γίνει για όλες τις υποθέσεις των οποίων η ημερομηνία ακρόασης είναι πέρα της 1ης Ιανουαρίου 2021.
Τούτο αποτελεί ένα αναγκαίο μέτρο προκειμένου να επιτευχθεί έγκαιρη μείωση του όγκου των ληξιπρόθεσμων δανείων δεδομένου ότι ένας μεγάλος αριθμός υποθέσεων έχουν προσδιοριστεί να δικαστούν σε ημερομηνίες που είναι πολλά χρόνια μετά.
-Για να αποφευχθεί η αδικαιολόγητη καθυστέρηση ως μέρος των τακτικών των στρατηγικών κακοπληρωτών στην περίπτωση που ο αιτών δε ζητήσει τον επαναπροσδιορισμό της ημερομηνίας εντός των πλαισίων που θα θέτει ο νόμος, αυτό θα θεωρείται ως απόσυρση του αιτήματος.
-Προβλέπεται ακόμη η δημιουργία ηλεκτρονικής υπηρεσίας εγγράφων στους θεσμικούς πιστωτές το κράτος και τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης
-Η αντικατάσταση των ζωντανών ακροάσεων με διαδικασία κατάθεσης εγγράφων.
-Σε περίπτωση κατά την οποία περισσότερο των 50% των πιστωτών συμφωνούν σε ένα πλάνο αναδιάθρωσης ο δικαστής θα έχει τη δυνατότητα να επικυρώνει τη συμφωνία αντί να εκδίδει απόφαση
-Οι δικαστές θα μπορούν να δημοσιεύουν το επιχειρησιακό μέρος της κρίσης τους πριν από την ολοκληρωμένη απόφαση προκειμένου να διευκολυνθούν οι πιστωτές στην επεξεργασία του σχεδίου των δόσεων.
-Προβλέπεται χρήση της διαμεσολάβησης ως εργαλείο για την επίλυσης υποθέσεων.
-Ανάπτυξη μίας e πλατφόρμας για τον επαναπροσδιορισμό των ακροάσεων  εξ' αποστάσεως.

Στην έκθεση αναφέρεται ακόμα ως σημαντικά προαπαιτούμενα  για τη μείωση των παλιών κόκκινων δανείων

-Κανένα στοιχείο για την εξέλιξη των κόκκινων δανείων το α τρίμηνο του 2020 δεν υποβλήθηκε από τις αρχές εξ' αιτίας της πανδημίας.
Μόλις αποκατασταθεί η κανονικότητα είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητα αξιόπιστων στοιχείων που θα καλύπτουν όλο τον τομέα .
-Εκκαθάριση του αποθέματος των κόκκινων δανείων που φέρουν την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου. Η κυβέρνηση κάνει κάποια βήματα που είναι εφικτά για να εφαρμόσει ένα 4ετές πλάνο δράσης για την εκκαθάριση αυτών των δανείων τα οποία παραμένουν σε υψηλά επίπεδα.
-Η κυβέρνηση σκοπεύουν να επιταχύνουν όσο γίνεται την επεξεργασία των αιτημάτων αποζημιώσεων το 2ο εξάμηνο του 2020 σε σχέση με τους στόχους που έχουν τεθεί ενώ εξετάζει τρόπους να φέρει το σχέδιο των πληρωμών μέχρι το 2023.

Πλειστηριασμοί

Η διεξαγωγή των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών σταμάτησε επειδή έκλεισαν τα δικαστήρια και τα συμβολαιογραφικά γραφεία λόγω της πανδημίας αλλά βρίσκονται σε εξέλιξη όλες οι διαδικασίες για τη βελτίωση της σχετικής διαδικασίας.
Οι πλειστηριασμοί ήταν φθίνοντες πριν την επιδημία. Το α τρίμηνο του 2020, είχαν φορτωθεί  5968 ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί  στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μέχρι τα μέσα Μαρτίου του 2020 έναντι 6416 κατά το α τρίμηνο του 2019 καταγράφοντας μείωση 7%.
Ο αριθμός των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών  που έγιναν στην πράξη μειώθηκε κατά 27,7% στους 3296.
Οσον αφορά τις αναβολές και τους ανεπιτυχείς πλειστηριασμούς τα διαθέσιμα στοιχεία για το 2019 δείχνουν ότι 28% των περιπτώσεων ο πλειστηριασμός ματαιώθηκε εξαιτίας αποπληρωμής ή μιας συμφωνίας αναδιάρθρωσης του δανείου. Σε ένα 37% των περιπτώσεων ο πλειστηριασμός ματαιώθηκε για θέματα νομικά και το 22% των περιπτώσεων που είναι σε αναστολή οφείλεται στο ότι εκκρεμούν ακόμη τα αιτήματα με βάση το νόμο Κατσέλη. Οσον αφορά στους αποτυχημένους πλειστηριασμούς περίπου 10% οφείλεται σε διαμάχη για την αρχική τιμή εκκίνησης μεταξύ πιστωτή και οφειλέτη
Συμπερασματικά ένας μεγάλος αριθμός πλειστηριασμών εμποδίζεται εξαιτίας διαδικαστικών εμποδίων και αναποτελεσματικοτήτων.

Ειρήνη Σακελλάρη
irini9901@yahoo.gr
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS